Čichání k podpaží a další náborová faux pas

Nedávný průzkum více než 3000 manažerů a odborníků na lidské zdroje provedený portálem CareerBuilder.com odhalil největší faux pas, kterých se dopustili uchazeči o práci při přijímacích pohovorech. Top ten vypadá následovně:

- Uchazečka si při pohovoru kartáčovala vlasy.

- Uchazeč si při vstupu do místnosti vyčleněné pro pohovor čichal ke svému podpaží.

- Uchazečka zvedla při pohovoru svůj mobilní telefon, uvedla, že jde o soukromý rozhovor a požádala manažerku, která vedla pohovor, aby odešla z vlastní kanceláře.

- Uchazeč sdělil náboráři, že neplánuje v dané práci setrvat příliš dlouho, jelikož očekává dědictví po strýci, který „nevypadá příliš dobře“.

- Uchazeč požádal náboráře, aby ho po pohovoru svezl domů.

- Uchazečka odmítla poskytnout ukázku svého rukopisu, což vysvětlila tím, že pracovala pro vládu a její rukopis je tajný.

- Uchazeč přiznal, že byl jednou propuštěn proto, že zmlátil svého šéfa.

- Uchazeč odmítal před pohovorem jíst s vysvětlením, že si nechce plnit žaludek před tím, než půjde pít.

- Uchazečka o pozici účetní prohlásila, že umí pracovat s lidmi, nikoli s čísly.

- Uchazeč spláchl toaletu při telefonickém pohovoru.

Polovina dotázaných manažerů uvedla, že uchazeči o práci dělají nejčastěji chybu ve výběru oblečení. Nevhodným oděvem pak ukazují, že nevěnovali žádný čas průzkumu firmy, odvětví a kultury, v nichž působí. Je to jasný důkaz neprofesionality. Druhým nejčastějším prohřeškem jsou stížnosti na minulé zaměstnavatele. Následuje zjevný nezájem. Jak se tedy správně chovat u pohovoru?

- Zachovejte profesionalitu. Nechovejte se příliš přátelsky a nemluvte slangem. Neodhalujte ani příliš mnoho osobních detailů. Připravte si dvou až tříminutovou řeč o svých silných stránkách a o tom, jak jsou relevantní pro poptávanou pozici.

- Nebuďte arogantní. Někteří uchazeči přistupují k pohovoru tak, že firma by měla být poctěna, že k ní přišli. Spíše než zájem o firmu ukazují svou vlastní úspěšnost. To je chyba. U pohovoru byste měli ukázat sebevědomí, zároveň však také zájem firmu a to, jak jí můžete přispět.

- Nemluvte hned o penězích. Při prvním pohovoru se neptejte hned na peníze. Soustřeďte se na svou prezentaci.

- Zapojte náboráře. Udržujte oční kontakt, používejte řeč těla a ujistěte se, že oslovíte všechny zúčastněné.

-kk-
Zdroj: News.com.au - australský zpravodajský portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje News.com.au