Cizí jazyk jako konkurenční výhoda: Pro Čechy hlavně angličtina a ruština

Ilustrační snímek

Převážná většina Čechů uvádí, že pro ně znalost jakéhokoliv cizího jazyka představuje konkurenční výhodu. Vyplývá to z průzkumu jazykové agentury Skřivánek, kterého se zúčastnilo 1025 respondentů z řad jejích klientů v období 1. března až 30. května 2016. Češi stále pokládají za nejdůležitější cizí jazyk angličtinu. Na druhém místě se umístila ruština následovaná španělštinou.

Znalost nějakého cizího jazyka vnímá jako konkurenční výhodu 9 z 10 dotázaných. Dobrá jazyková vybavenost posiluje pozici na pracovním trhu, což dále potvrzuje i fakt, že 93 % respondentů by uvítalo, kdyby jazyková výuka byla součástí firemních benefitů. 

„To si stále častěji uvědomují i sami zaměstnavatelé. Při dnešní nízké míře nezaměstnanosti se hůře hledají kvalitní zaměstnanci. Některé firmy se uchazeče o práci proto snaží oslovit prostřednictvím nabídky nejrůznějších benefitů, například nabídkou firemních jazykových kurzů,” doplňuje Andrea Vojáčková, obchodní ředitelka pro ČR, SR a Rakousko z jazykové agentury Skřivánek. Firemní kurzy lze v současnosti financovat například pomocí projektu Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II).

Výsledky průzkumu také potvrzují dlouhodobý trend ve vnímání důležitosti jazyků u české populace. Za klasicky silnou angličtinou se umístila ruština, která předstihla i tak dlouhodobě populární jazyk, jakým je němčina, komentuje výsledky Andrea Vojáčková a dodává: „Důležitost ruštiny potvrzují také naše zkušenosti z překladatelské praxe, kdy při snaze exportovat české zboží na ruský trh musí exportéři počítat se zvýšeným tlakem na lokalizaci a požadavky na kompletní dokumentaci v ruštině.“ 

V praxi ovšem ve výuce cizích jazyků stále dominuje angličtina a němčina. Oproti minulému roku sice klesl zájem o výuku angličtiny na úkor jiných jazyků o 7 %, i tak se ale jedná o převládající jazyk. V případě němčiny jsme naopak zaznamenali zvýšený zájem. Pokud srovnáme výsledky s minulým rokem, zvýšila se návštěvnost kurzů němčiny o více než 5 %, upřesňuje Andrea Vojáčková.