Co je pro zaměstnance nejdůležitější?

Udržení kvalitních zaměstnanců je jedním z hlavních problémů, kterým v současnosti podniky čelí. Aby byla fluktuace co nejmenší, potřebuje management porozumět tomu, které faktory ji nejvíce ovlivňují a co je pro pracovníky nejdůležitější, mají-li se rozhodnout zda zůstat, nebo odejít. Článek shrnuje výsledky ankety vedené mezi personálem nejrůznějších společností po dobu dvou let – výsledkem je zjištění pěti hlavních složek, které nejvíce ovlivňují zaměstnaneckou loajalitu.

První je potěšení z práce - pomáhá překonat období, kdy ekonomická situace podniku není nejlepší. Proto by se měli manažeři ptát, zda zaměstnance práce těší, zda jim dává příležitost využít jejich schopnosti. Druhým faktorem je rovnováha mezi prací a osobním životem – ta hraje zvlášť významnou roli u mladších lidí. Jejímu udržení pomáhá pružná pracovní doba. Spokojenost s platem – podnik by měl uplatňovat určitou platovou filozofii, zaměstnanci porovnávají, jak jsou odměňováni jejich kolegové zastávající podobné funkce.

Personál chce také jasně vidět vztah mezi výplatní páskou a svojí výkonností. Musí vidět, že dobrá práce je patřičně oceňována. Motivující jsou také nejrůznější typy nefinančního odměňování – vzdělávání, zajímavější pracovní úkoly… Pátým klíčovým bodem je udržování adekvátního počtu pracovních sil – přesčasy a zběsilé pracovní tempo nikoho nepotěší – v této oblasti může pomoci odborný posudek a nové, efektivnější, metody náboru.

Zdroj: About HR - část amerického portálu About.com pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje About HR