Co má employee branding společného s onboardingem?

Mnoho organizací považuje silnou zaměstnavatelskou značku za prostředek k přilákání talentů. Značka zaměstnavatele se však prolíná také se zkušenostmi nastupujících zaměstnanců. A to už řada firem opomíjí...

Výzkum Harvard Business School ukázal, že 1 ze 3 nedávných najatých pracovníků hledá nové zaměstnání během prvních šesti měsíců ve společnosti. Ve spojení s výzvami v oblasti produktivity a kulturou je jasné, že nedostatečně dobře navržené strategie pro onboarding mohou mít vážný dopad na samotné podnikání. Lze tomu však pomoci.

Začněte tím, že když do společnosti nastoupí nový zaměstnanec, je to pravděpodobně poprvé, kdy se seznámil s vaší značkou a oslovila ho. Existuje tedy i skutečná příležitost k tomu, aby byla zkušenost zaměstnance správně nasměrována.

Stejným způsobem, jakým používáte hodnoty značky zaměstnavatele k přilákání talentu externě, měli byste použít stejné hodnoty i k internímu zapojení, zaujetí a udržení talentu.

Podobně by měla být vaše strategie pro onboarding v souladu s filozofií, příslibem, požadavky a očekáváními vaší značky zaměstnavatele. V opačném případě budou mít noví zaměstnanci pocit, že byli pouze nalákáni na návnadu, ale výsledek nesplňuje jejich představy.

Aby onboarding program ilustroval kompletní obraz vaší zaměstnavatelské značky, je důležité přijmout pozitiva, drsnou realitu a vše mezi tím. Zde je několik strategických úvah:

Udržujte zaměstnance zodpovědné. Každá silná zaměstnavatelská značka stojí na principu: „Dej a získej“. Jde o vzájemnou výměnu hodnot mezi tím, co zaměstnanec přináší do firmy výměnou za to, co může zaměstnavatel nabídnout. Díky tomu získávají zaměstnanci také odpovědnost za svou vlastní roli v procesu nastupování.

Stanovte jasná očekávání. Onboarding je první a nejdůležitější příležitostí vaší společnosti upozornit na to, co je důležité, co se od zaměstnanců očekává a jak budou hodnoceni. Proto je také klíčové stanovit jasná očekávání od začátku a být otevřeni problémům a příležitostem, s nimiž se lidé setkají. To pomáhá talentu aklimatizovat se na kulturu rychleji a cítit větší pocit sounáležitosti.

Budujte smysl pro účel. Můžete to udělat tak, že se ujistíte, že se noví zaměstnanci sami zapojili do vlastního procesu onboardingu. Například s mnoha lidmi, kteří v současné době pracují vzdáleně, byste mohli podpořit silnější účel tím, že zaměstnancům řeknete, jaké počítačové vybavení nebo opatření potřebují, aby uspěli.

Zde je také několik taktických způsobů, jak oživit vaši onboardingovou strategii:

Využijte obsah vytvořený zaměstnanci. Vaši lidé jsou vaším největším přínosem. Nezapomeňte tedy využít své stávající zaměstnance tím, že je změníte na velvyslance značky, kteří vám pomohou přivítat nové talenty. Zvažte například požádání lidí o natočení videa a jiného interaktivního obsahu, který během onboardingu předá nováčkům důležité informace.

Vytvářejte magické momenty. Můžete se například obrátit na nouzový kontakt vašeho nového zaměstnance (obvykle rodič, sourozenec nebo jiný člen rodiny) a požádat ho, aby natočil video, které nováčkovi popřeje úspěšný první den v nové práci. Je to drobný detail, ale s obrovským efektem.

Povzbuzujte samostatnost. Díky technologickým pokrokům je dnes možné onboarding personalizovat. Můžete například předem připravit informační materiál pro konkrétní publikum nebo kategorii talentů, který mu pomůže během první 100 dní v klíčových oblastech fungování ve firmě. Materiály by zároveň měly zaměstnanci umožnit zvolit si vlastní tempo a rychlost v procesu onboardingu, jak mu nejlépe vyhovuje.

 

 

-bb-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net