Děkujeme, odejděte

Žadatelé o práci jsou mnohdy pro získání lukrativní pozice schopni udělat cokoli. Někteří například posílají náborářům, kteří s nimi jednali děkovné dopisy. Takový děkovný dopis jim může výrazně pomoci zvýšit šance na přijetí, ne však pokaždé. Ukončí-li totiž náborář pohovor s kandidátem a po pěti minutách mu přijde od téhož kandidáta děkovný e-mail, bude to náborář považovat spíše za unáhlenost, než za relevantní projev úcty. Unáhlený kandidát pak reálnou šanci na získání kýženého postu ztrácí.

Děkovné dopisy mají na náboráře bezesporu vliv. Američtí odborníci se proto diví, že se s jejich psaním obtěžuje dosud jen menšina kandidátů (10-15%). Děkovný dopis dává podle jejich názoru kandidátovi možnost vyjádřit skutečné individuální pocity, o kterých jeho životopis nevypovídá a nepřišla na ně řada ani během pohovoru. Je to možnost vyjádřit skutečný zájem. Napsání takového dopisu však vyžaduje přípravu a formální přístup. Přestože například e-maily již na formální stránku věci příliš nedbají, děkovný e-mail tohoto typu by formální měl rozhodně být.

Efektivní děkovný dopis či e-mail by měl obsahovat jen několik odstavců. To, že by měl být formální však neznamená, že by měl být i neosobní. Osobní přístup v dopise je naopak velmi vítán. Důležité je též, aby dopis byl bezchybný z hlediska gramatiky a neobsahoval překlepy. Kandidát by jej měl náboráři odeslat jeden či dva dny po pohovoru.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia