E-screening může být zrádný

On-line komunity jako Facebook.com a MySpace.com se velmi rychle rozvíjejí. MySpace má například dnes již 60 milionů uživatelů z celého světa a každý měsíc jich přibývá dalších 5 milionů. Jedná se o stránky, kde uživatelé hovoří o všech tématech od osobních traumat po zábavu na večírcích. Každý zde má svůj profil s osobními informacemi či hodnoceními on-line přátel. Běžným standardem se členství v on-line komunitách stalo například na amerických univerzitách. Tento trend zaznamenaly také firmy, které zde hledají informace o potenciálních zaměstnancích.

Rozdíl mezi tím, jak se uchazeč o zaměstnání prezentuje u přijímacího pohovoru a v otevřené on-line komunitě, může být propastný. Náborář se zase nesmí zajímat o rasu, náboženské vyznání, sexuální orientaci nebo manželský stav uchazečů. V on-line profilech ale tyto informace jednoduše dohledá. Dále se zde může seznámit s koníčky uchazečů, členstvím v různých organizacích apod. Takové jednání zaměstnavatelů však může narazit na dvě základní právní rizika – rovné příležitosti a právo na soukromí.

Diskriminace na základě rasy, pohlaví, etnického původu, zdravotního stavu nebo sexuální orientace je ve Spojených státech zakázána. On-line komunity však náboráře k diskriminačnímu jednání svádějí. Pokud se například na Internetu dozvědí, že se daný uchazeč o zaměstnání vyléčil z rakoviny, nebudou do něho chtít investovat stále rostoucí zdravotní náklady. Odborníci se shodují, že takové jednání je nejen nelegální, ale také neetické. Problém je však v tom, že by se uchazečům v případě soudního sporu těžko dokazovalo, že firma využila jejich profil v on-line komunitě. Na druhou stranu by to na firmu rozhodně vrhlo špatné světlo.

Zákon o ochraně soukromých informací vyžaduje od amerických firem, aby měly od uchazečů souhlas k prozkoumání jeho osobních dat. Pak by také měly uchazeče seznámit s výsledky svého šetření. K on-line vyhledávání však souhlas nepotřebují a uchazeč se ani nemůže bránit případným obviněním. Muselo by se mu opět podařit prokázat, že firma použila jeho on-line informace.

Firmy, které riskují nakládání osobními údaji z on-line komunit by si měly nejprve rozmyslet, zda jim to stojí za to. Případné soudní spory by sice s největší pravděpodobností vyhráli, to už se ale o nich bude v on-line komunitách šířit vlna negativních referencí. Pokud tedy není právní hrozba tak výrazná, PR hrozba se přehlédnout nedá.

-kk-

Zdroj: Workindex.com - rozcestník k řešením v oboru lidských zdrojů, nové informace pro personalisty
Zobrazit přehled článků ze zdroje Workindex.com