Evropská komise vyhlásila veřejnou konzultaci k dosažení vyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích

Rok po výzvě eurokomisařky pro spravedlnost Viviane Redingové k přijetí samoregulačních opatření ve věci zastoupení více žen ve vedení evropských firem bylo dosaženo pouze omezeného pokroku. Konstatuje to právě zveřejněná zpráva Evropské komise.

V současné době zastávají ženy pouze jednu vedoucí pozici ze sedmi ve správních radách nejvýznamnějších společností Evropy (13,7 %). V roce 2010 to bylo11,8 %. „Tímto tempem však bude výrazně vyváženějšího zastoupení žen a mužů (alespoň 40 % pro obě pohlaví) dosaženo za více než 40 let,“ uvádí zpráva.

Komise proto vyhlásila veřejnou konzultaci a žádá o názory na opatření na úrovni EU, včetně legislativních opatření, která by měla vést k nápravě nevyváženého zastoupení žen a mužů ve vedoucích pozicích společností. Veřejná konzultace bude trvat do 28. května 2012. V návaznosti na její výsledky Komise v průběhu tohoto roku rozhodne o dalších krocích.

Eurokomisařka pro spravedlnost Viviane Redingová vyzvala v březnu 2011 společnosti kótované na evropských burzách k dobrovolnému závazku zvýšit zastoupení žen ve správních radách na 30 % do roku 2015 a na 40 % do roku 2020. Tento závazek však zatím přijalo pouze 24 společností.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa