Globální mobilita profesionálů 2011

Ve srovnání s muži pracuje v zahraničí jen velmi málo žen. Ženy přitom mají o kariéru v zahraničí stejný zájem. Ukázal to výzkum globální mobility profesionálů s názvem Global Professionals on the Move Report 2011, který iniciovala náborová společnost Hygrogen Group.

Výzkum, jehož se zúčastnilo více než 2600 vysoce kvalifikovaných profesionálů 85 národností, dále ukázal, ženy pracující v zahraničí mají tendenci setrvávat blíže svému domovu než muži a na otázku o svých dalších kariérních plánech odpovídají častěji s tím, že se chtějí vrátit domů.

Práci v zahraničí by dle výzkumu přijalo 41 % žen a 46 % mužů. Muži přitom zastávají pozice profesionálů v zahraničí častěji – konkrétně v poměru 4:1. 32 % žen, které již v zahraničí pracují, uvádí, že plánuje návrat domů. Stejně odpovědělo jen 15 % mužů.

Spokojenost s pracovní zkušeností v zahraničí vyjadřují shodně muži i ženy. Pokud jde o vliv zahraniční pracovní zkušenosti na výši výdělku, zvýšení platu dosáhlo 84 % mužů a 74 % žen. 78 % mužů a 68 % žen pak uvedlo, že práce v zahraničí zlepšila jejich životní podmínky.

Cílem výzkumu bylo ukázat pozitivní vliv zahraničních zkušeností na další rozvoj kariéry profesionálů. Hygrogen Group potvrzuje, že velké firmy dnes kladou stále větší důraz na diverzitu při hledání nejlepších talentů.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine