Human Experience Summit: Technologie nám umožňují být lidštějšími

Situace v posledním více než roce hýbe změnami i v oblasti HR. Jaké jsou trendy lidských zdrojů v rámci digitální transformace? Čím posílit zaměstnaneckou zkušenost nebo budovat agilní firemní kulturu? A proč dbát na well-being v prostředí vzdálených kanceláří? Na to vše se zaměřili řečníci a špičky v oboru na konferenci Human Experience Summit pořádané společností SAP. Přečtěte si reportáž z online akce, kterou SAP uspořádal 12. května 2021.

SAP Human Experience

V úvodu konference Human Experience Summit se Jakob Kiblböck (Head of SAP SuccessFactors, Central & Eastern Europe) zaměřil společně se Sabrinou Dick (HR Director, SAP Central & Eastern Europe) na role v HR v minulém i v tomto roce.

Konstatovali, že kdybychom neměli k dispozici digitální nástroje pro organizaci práce a koordinaci týmů, tak by jak oni jako manažeři, tak i SAP jako firma, neměli šanci zvládnout uplynulé náročné měsíce, které se podepsaly i na oblasti lidských zdrojů. V návaznosti na to by ani nebyli schopni přijmout nové pracovníky, ale technologie jim toto umožnily i v online prostředí. Z jejich slov dále vyplynulo, že s nástupem rychlých změn je také důležité zaměřit se na zlepšování procesů a strategie v HR.

„Technologie nám umožňují být lidštějšími. Tento rok nám to ukázal. Nikdy bychom nedokázali být takto lidští a empatičtí,” sdělila Sabrina Dick.

Leadership managementu a role manažerů v tzv. Novém normálu 

Do diskuse o motivaci či fungování týmů za extrémních podmínek se zapojila jak Sabrina Dick, tak také Trudi West, profesorka leadershipu a psychologie na Hult International Business School.

Diskutující se věnovaly zásadním změnám pracovního prostředí, které pro zaměstnance trvají už více než rok. Pro firmy a jejich manažery je pak velmi náročné dokázat nadále udržet firemní procesy výkonné a efektivní, a to včetně nutného přizpůsobení se novému prostředí.

„Byli jsme odkázáni opustit naše původní fungující platformy a vrhnout se do nové strategie, například komunikační," sdělila Trudi West. „Je to o lidech, o tom, že si musíme věřit a vytvořit si propojení mezi sebou - to je to, co vás dostane z těžkých chvil,” doplnila.

Podstatným úkolem lídrů jako takových nebyla jen samotná strategie, ale také empatie, která je dle Sabriny Dick jednou z dovedností budoucího lídra.

Trudi West toto téma zakončila myšlenkou, že si osvojené a zaběhnuté věci během krize přeneseme i do dob, až se vrátíme do normálního pracovního režimu. 

I z dalších diskusí vyplynulo, že velkými tématy pro společnosti se stávají wellbeing a pozitivní zaměstnanecká zkušenost v kombinaci s nástroji SAP SuccessFactors. Enormní nástup práce z domova a nutnost vést týmy na dálku přiměly řadu společností digitalizovat i oblast HR a zaměřit se na nové metody inteligentního řízení týmů a zvyšování angažovanosti i motivace zaměstnanců.

Například s pomocí cloudového řešení SAP SuccessFactors dosáhla i samotná společnost SAP historicky nejvyšší úrovně spokojenosti zaměstnanců s personálními službami poskytovanými centrem podnikových služeb SAP Services, o čemž jsme psali zde.

Rozvoj mladých talentů 

Na talent management se zaměřila Edita Kaminskaite (Head of Business Development, MEE, SAP SuccessFactors). Otevřela tak téma nových příležitostí pro mladou generaci, která přichází na trh práce a na to, jak na tuto oblast nahlížejí firmy.

Zajímavým poznatkem z Editina vystoupení bylo například to, že se současné změny v pracovním prostředí dějí prostřednictvím digitální transformace. Tento posun do digitálu” je jen další verzí přechodu, které se ve firmách dějí již několik let.

„Ano, není to nic unikátního. V minulosti jsme se potýkali s vážnými změnami, například, když lidé přecházeli z fabrik do kanceláří,” dodal Anton Novakovskyi (Manager of People Advisory Services, EY) s tím, že současný přechod přinesl poptávku po novém „balíčku” dovedností a je pravděpodobné, že budou souviset s novými trendy v IT, například v podobě aplikací.

Z diskuse vyplývá, že je v současné době utvářen tlak na digitální gramotnost zaměstnance a také čas, ve kterém si nové věci osvojí. Potřeba hard skills se tak posouvá na ty, které je v podstatě zastřešují, tedy soft skills. 

"Poslední průzkumy ukazují, že životnost dovednosti je shodná s tempem změny, a je v současné době uváděna jako dva až tři roky. Jakmile se organizace rozhodnou pro digitální transformaci, tak velmi rychle zjistí, kde jsou jejich mezery, a že bude potřeba operovat i s měkkými dovednostmi", uvedla Edita Kaminskaite z pozice profesionála a odborníka na oblast digitalizace firemních procesů.

Zaměstnanecká zkušenost jako středobod digitálního pracoviště

Ve velmi inspirativním vystoupení se Dr. Steven Hunt (Chief Expert, Work & Technology, SAP North American Innovation Office) zaměřil na to, jak mohou technologie utvářet pracovní prostředí, i jak nastavit prostřednictvím technologií firemní procesy, které vedou například k adaptabilitě, produktivitě i posílení pozitivní zaměstnanecké zkušenosti. 

Jako pozitivum krize můžeme dle Huntových slov vnímat posun firem do digitálního prostředí, včetně modelu vzdálených pracovišť. To přináší kromě jiného spoustu výhod oběma stranám - zaměstnancům i zaměstnavatelům.

Jako příklad uveďme možnost zaměstnat člověka na základě jeho zkušeností a toho, co umí. Tedy nikoliv podle toho, jestli je schopen být fyzicky v kanceláři. To byl, a již je, jasný výsledek práce na dálku. 

„Firmy si již začínají uvědomovat vyšší angažovanost a produktivitu, i přes odlišnou pracovní zkušenost zaměstnanců,” doplnil Hunt. 

„Kdybychom měli internet odjakživa, ani v minulosti bychom nepotřebovali kancelářské budovy. Potřebujeme se společně scházet, ovšem nepotřebujeme sedět v jedné místnosti jen proto, abychom tam seděli a komunikovali spolu,” sdělil Steven Hunt s tím, že toto je onen krok a přechod k práci na dálku.

V závěru diskuse se Hunt ztotožnil s předchozími postoji Sabriny Dick například v tom, že kvalita manažera má obrovský vliv na výkonnost týmu během práce na dálku. "To vše je ale také o digitální zkušenosti a přijetí technologií, které umožňují být firmám více přizpůsobivé. V rámci změny hrají technologie výraznou roli. Ovšem jako lidé budeme mít vždy něco navíc oproti umělé inteligenci, a to schopnost být kreativní, umět spolupracovat a reagovat,” zakončil Hunt s poznámkou, že současný digitální pokrok je motorem k tomu využít možností lidského potenciálu. 

Konference SAP Human Experience Summit přinesla díky velké přítomnosti specialistů z oboru mnoho zajímavých zjištění a poznatků, které mohly zaznamenat firmy i personalisté v posledním roce.

Téma digitální transformace se objevovalo ve všech diskusích konference a je tak patrné, že z ní již nevystoupíme. Dle všech odborníků, kteří na akci vystoupili, z ní ale můžeme udělat nástroj pro efektivní a rychlou změnu a to jak v případě práce na dálku, tak také například v rámci využití zaměstnanecké zkušenosti a zvyšující se angažovanosti.

Konferenci Human Experience Summit 2021 můžete navštívit i zpětně. Zaregistrujte se na tomto odkaze a získejte přístup ke kompletnímu programu akce.