Integrace nového zaměstnance (3. část)

Povinností každého manažera je podporovat nově přijaté členy týmu, pomáhat jim v pochopení jejich vlastních povinností. Tato povinnost ovšem netrvá jen první den, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jedná se o průběžný proces, který v podstatě začíná ještě předtím, než nový zaměstnanec vůbec vstoupí do brány podniku.

S nově přijatým zaměstnancem je třeba komunikovat od chvíle, kdy souhlasí s nástupem do podniku. Příslušný vedoucí by mu měl sám zatelefonovat a vyjádřit svou radost z jeho rozhodnutí stát se součástí týmu, vysvětlit mu, kdy a kam se má přesně dostavit, doporučit vhodné oblečení apod. Zároveň by si měl na nového pracovníka udělat předem čas a alespoň první týden se mu intenzivně věnovat.

První den je novému zaměstnanci konkrétně třeba představit jeho nejbližší spolupracovníky, fyzickou podobu firmy, bezpečnostní opatření, používané nástroje a technologie a nabídnout mu pomoc v případě jakéhokoli dotazu. V průběhu prvního týdne je pak třeba představit nováčka dalším kolegům, přijmout jej do firemního vzdělávacího programu, přidělit mu pracoviště a seznámit jej s chodem příslušného oddělení a základními odpovědnostmi a cíli. Probrat je třeba také požadované výkony a jejich hodnocení, širší firemní směrnice.

V dalších dnech a týdnech by pak měl nadřízený výkony nového pracovníka sledovat a poskytovat mu zpětnou vazbu. Důležité je nováčka podpořit ke sdílení vlastních nápadů a myšlenek, otevřeně mluvit o problémech. Pozornost věnovaná nově přijatým zaměstnancům má své opodstatnění a její výsledky se dostavují velice záhy. Nováček má tak mnohem větší šanci stát se plnohodnotným členem týmu.

**Datum vydání:** IV/2003
Zdroj: The CEO Refresher - americký server věnovaný managementu
Zobrazit přehled článků ze zdroje The CEO Refresher