Jak na executive onboarding

Ilustrační snímek

První půlrok po přijetí nového vyššího manažera je zásadní pro úspěch jeho i celé firmy. V posledních letech proto stále stoupá zájem o onboarding přizpůsobený na míru právě vyšším manažerům, tzv. executive onboarding. Jak tedy nabídnout novým vyšším manažerům dostatečnou podporu při příchodu do firmy? Server trainingjournal.com radí:

Vytvářejte individuální plány

Pokud máte tentýž plán pro začleňování všech zaměstnanců bez ohledu na jejich zkušenosti a role v jednotlivých částech firmy, začněte spolupracovat s lídry jednotlivých týmů na tvorbě individuálních plánů.

Propojte onboarding se strategií firmy

Vycházejte z toho, jaké jsou vaše obchodní cíle. Součástí programu onboardingu nových manažerů by měly být ty dlouhodobé i ty krátkodobé.

Začněte dříve, než nový manažer nastoupí

Zajistěte, aby noví manažeři dostali důležité materiály ještě před tím, než poprvé přijdou do firmy jako zaměstnanci. Mluvte s nimi o firemní kultuře, jejich roli a nejbližších cílech.

Důkladně představte firemní kulturu

Ujistěte se, že noví manažeři znají historii firmy a způsoby jejího dosavadního řízení. Patří sem vše od chování, postojů, vztahů a hodnot až po fyzické prostředí firmy.

Poskytujte zpětnou vazbu

Stěžejní částí onboardingu je pravidelná strukturovaná zpětná vazba. Novým manažerům by měla ukázat očekávání jejich týmů, kolegů i nadřízených.

Aktivně řiďte přechod do nové role

Buďte koučem, mentorem nebo přítelem, který má pochopení pro emoční stránku příchodu do nové role a pomůže nováčkům řídit jejich energii.

-kk-

Zdroj: Training Journal - web britského magazínu zaměřeného na vzdělávání dospělých
Zobrazit přehled článků ze zdroje Training Journal