Jak poznat výkonného pracovníka při přijímacím pohovoru

Co skutečně potřebujete vědět o uchazečích o pracovní místo předtím, než se je rozhodnete přijmout? Zda mají potřebné dovednosti (zkušenosti, vzdělání, zručnost, znalosti), jestli budou produktivní a hodí-li se svojí povahou a vlastnostmi pro zamýšlenou práci. Článek se zaměřuje právě na problematiku výkonnosti. V průměru patří 20 % zaměstnanců mezi špičkové pracovníky, stejný procentní podíl mezi podprůměrné a 60 % se pohybuje na různých průměrných stupních efektivity. Někteří jsou docela dobří, jiní potřebují motivovat a povzbudit k vyšší výkonnosti. A právě ti druzí jsou hlavním předmětem zájmu manažera.

Tradičním přístupem při přijímání zaměstnanců je prostudování jejich žádostí. Problémem je, že žádost může vypadat velmi dobře proto, že s jejím sestavením uchazeči pomáhal odborník. Dalším krokem je získání referencí od třetí strany, to však nemusí být příliš spolehlivé. Nakonec přichází osobní pohovor, což je příležitost poznat skutečnou pracovní minulost kandidáta. Poznat výkonného zaměstnance je podle autora článku poměrně jednoduché, pokud ví HR pracovník jak. Předně si je uchazeč vědom, jakých zhodnotitelných výsledků ve své minulém zaměstnání dosáhl a je schopen je nějakým způsobem změřit a doložit.

Jejich odpovědi jsou rychlé, přímé a stručné. Takový člověk si dokáže představit a uvědomit ještě předtím, než začne, jak bude vypadat dobře vykonaná práce – nezáleží na tom, o jaký typ činnosti jde. Má dostatečné schopnosti k tomu, aby překonával problémy vlastními silami. Soustřeďuje se na výsledek a nikoliv na překážky. Ptá se po příčinách úspěchu, ale i neúspěchu, aby se do budoucna nedopouštěl stejných chyb.

Zdroj: U-Man - australský server z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje U-Man