Jak předejít odchodu nejlepších zaměstnanců

Ilustrační snímek

Nejvýkonnější zaměstnanci neodcházejí od svých zaměstnavatelů jen tak zčistajasna. Jejich chování většinou vykazuje známky záměru odejít poměrně dlouho před tím, než skutečně odejdou. Začnou například častěji chybět než v minulosti a polevovat ve svých pracovních návycích. Častěji neplní termíny, mají celkově nižší výkonnost a dělají více chyb. Nápadné by vám mělo být i to, když dosud vynikající a vysoce motivovaný pracovník začne mít osobní střety s kolegy a nadřízenými.

Další varovný signál je změna dosavadního vřelého a otevřeného přístupu k týmovým aktivitám a dobrovolným projektům. A pak jsou zde drobné detaily, kterým se často nepřikládá dostatečný význam, jako například častější návštěvy lékaře, častější surfování na internetu, pozdní příchody, dlouhé obědy, více příchozích telefonátů nebo zavírání s telefonem v konferenční místnosti.

Jestliže chcete předejít ztrátě nejlepších zaměstnanců, bedlivě tyto detaily sledujte a reagujte okamžitě, jakmile získáte pocit, že vás chtějí opustit. Začněte následujícími kroky.

Znovu jim prodejte práci pro vás

Nedejte šanci náborářům konkurenčních firem a sami jim aktivně připomínejte, co je na vaší firmě jedinečného a jaké výhody plynou z práce pro vás.

Nabídněte plány rozvoje kariéry

Provádějte hodnocení výkonnosti a mluvte se svými lidmi o jejich kariérních cílech. Diskutujte o tom, jak byste mohli efektivněji strukturovat pracovní pozice ve vaší firmě.

Zaveďte školení napříč jednotlivými částmi firmy (cross-training)

Není-li se vaší firmě tolik příležitostí pro vyšší postup, nabídněte zaměstnancům možnost rozšířit si znalosti a dovednosti prostřednictvím cross-trainingu.

Zaveďte skupinové mentoringové programy

Vedle tradičního mentorování (jeden mentor a jeden mentorovaný) vytvořte skupiny mentorů z různých oblastí činnosti firmy, kteří budou pomáhat s rozvojem high-potential zaměstnanců. Skupiny by se měly scházet k pravidelným brainstormingům za účelem pomoci konkrétnímu zaměstnanci s rozvojem jeho silných stránek a dosahování jeho cílů.

Zajistěte pružná pracovní opatření

Možnost pružného výkonu práce vám může dát velkou výhodu nad konkurencí. Je však třeba vycházet ze skutečných potřeb konkrétního zaměstnance.

Zvyšujte platy

Peníze sice nejsou všechno, pro řadu lidí však stále mají rozhodující slovo. Struktura vašich platů a benefitů by měla být pravidelně vyhodnocována, aby si udržela konkurenceschopnost.

-kk-

Zdroj: Changeboard - britský portál zaměřený na HR a rozvoj kariéry
Zobrazit přehled článků ze zdroje Changeboard