Jak si žije česká asistentka

Jak si žije česká asistentka

Pracovní pozice asistentky patří mezi velmi rozšířené a často nabízené pracovní pozice na českém trhu práce. Samotný název asistentka dnes téměř zcela vytlačil dlouhá desetiletí užívaný název sekretářka. Server jobpilot.cz se proto nedávno zaměřil na průzkum odměňování asistentů a asistentek. Základním vodítkem pro mu byla celoevropská služba uživatelům internetu zvaná Průzkum platů. Z celkového počtu 91 tisíc respondentů v České republice, se k pozici asistent/asistentka hlásí přes 3200 respondentů, a právě tito lidé se tak stali respondenty průzkumu.

Zhruba 70% pracovníků na pozici asistent/asistentka má ukončenu střední školu s maturitou, deset procent nabízí vzdělání posílené o nástavbové studium a dvacet procent se může pochlubit vysokoškolským diplomem. Průměrný hrubý měsíční příjem po vyhodnocení všech 3200 respondentů činí 20 400,- Kč. Přes 55% procent respondentů pak uvádí žádné nebo minimální odměny, naopak patnáct procent respondentů le uvedlo, že berou odměny ve výši 50 tisíc korun ročně a více.

**Datum vydání:** VI/2003
Zdroj: JobPilot.cz - české stránky serveru JobPilot s nabídkami práce
Zobrazit přehled článků ze zdroje JobPilot.cz