Jak správně zapojit nové zaměstnance

Budoucí výkonnost a retence zaměstnanců závisí do značné míry na jejich prvním dni v práci. Zaměstnavatelé by se proto měli snažit, aby svým lidem co nejlépe zajistili správný vstup do zaměstnání.

- Začněte se začleňováním nového zaměstnance hned první den. Ujistěte se, že nový zaměstnanec ví, kde zaparkovat, jaké nosit oblečení, které dokumenty přinést a do jakých dveří vejít. Přidělte mu k tomuto účelu supervizora. Připravte mu vše potřebné v jeho pracovním prostředí.

- Připravte si písemné nebo obrazové materiály o firemních produktech a službách. Novým zaměstnancům pomohou pochopit, jak budou zapadat do provozu.

- Přidělte mentora. Měl by umět odpovídat na otázky nových zaměstnanců, představovat nové věci a diskutovat o jakýchkoli problémech.

- Projděte s nováčkem zaměstnaneckou příručku krok po kroku. Nespoléhejte na to, že si ji přečte sám. Příliš často končí tyto rady novým zaměstnancům v zásuvkách bez povšimnutí.

- Rotujte nové zaměstnance po různých odděleních. Pomůže jim to lépe pochopit firemní systémy a správné interakce z titulu jejich pozice.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com