John Sullivan: Co byste měli vědět o pasivních uchazečích

Ilustrační snímek

Anglický termín „passive candidate / passive job seeker“ byl přejat do češtiny jako „pasivní kandidát“ nebo „pasivní uchazeč o zaměstnání“. Označuje zkušeného či talentovaného člověka, který aktivně nehledá nové zaměstnání, ale je připraven změnit své současné místo, pokud se mu naskytne ta správná nabídka. Právě těmto lidem se ve svém dalším článku na serveru ERE.net věnuje John Sullivan.

Hned v úvodu kritizuje Sullivan samotnou terminologii, která je podle něho nepřesná. „Pasivní uchazeči“ totiž ve skutečnosti nejsou ani pasivní ani uchazeči, jsou to „nejlepší potenciální zaměstnanci, kteří momentálně nehledají práci“ („not-looking top prospects“). Ať už však tuto skupinu potenciálních zaměstnanců nazýváme jakkoli, nelze je získat stejnými kanály jako aktivní uchazeče o práci. Chcete-li získat ty nejlepší lidi, kteří v tuto chvíli pracují pro někoho jiného, musíte si uvědomit čtyři základní věci.

1. Jedná se o nejlepší zaměstnance, které vůbec můžete získat

Jsou to lidé s nejlepšími výkony, silní inovátoři a lídři. Umějí se rychle učit a zároveň mají dovednosti, které budou pro vaši firmu zásadní pro následující rok až rok a půl. Jejich další výhodou je to, že pokud je získáte pro sebe, výrazně oslabíte své konkurenty, od kterých odejdou. V neposlední řadě budou fungovat jako magnet na další talenty, které do vaší firmy přijdou.

2. Ti nejlepší vždy pro někoho pracují

Nejlepší talenty a odborníci jsou v naprosté většině případů zaměstnáni. Funguje to stejně jako ve sportu, vždy se najde tým, který má zájem. Měli byste s tím počítat a nezaměřovat se pouze na aktivní uchazeče o zaměstnání. Pokud mezi nezaměstnanými bude i nějaký skvělý odborník, většinou to bude velmi aktivní uchazeč a najde si vás tak jako tak.

3. Nejen ti nejlepší si nehledají práci

Nejlepší možní kandidáti na vaše pozice představují asi 10 procent všech pracujících v daném oboru. Zbývajících 90 % jsou tedy mírně nadprůměrní, průměrní a podprůměrní pracovníci. Přibližně 20 % z nich si také nehledá jinou práci, ale z jiných důvodů. Buď nemají dostatek iniciativy nebo to již zkoušeli a neuspěli díky svým nedostatečným výkonům. Nemá tedy smysl oslovovat všechny, kteří si ve vašem oboru aktivně nehledají práci. Pečlivě si vybírejte, koho oslovíte.

4. Nebojte se zaměřit jen na ty nejlepší, ostatní si vás najdou sami

Pokud nechcete vybírat jen z těch 10 procent nejlepších lidí na trhu, nemusíte se bát. Nadprůměrní a průměrní uchazeči jsou většinou velmi aktivní a sami se přihlásí na vaše inzeráty.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net

Články v sérii

Aktuální

John Sullivan: Co byste měli vědět o pasivních uchazečích

Aktuální

John Sullivan: Jak hledat pasivní uchazeče