Když se řekne pohovor

Špatné výsledky přijímacích pohovorů mají za následek špatná náborová rozhodnutí. Většina zaměstnavatelů chápe, že správné náborové a výběrové praktiky jsou nutné k zajištění kontinuálního firemního úspěchu na poli náboru.

Vedení kvalitního pohovoru vyžaduje dovednosti, které lze získat pomocí školení a systematického rozvoje.

Pokud nemáte příležitosti vylepšovat si vaše schopnosti na tomto poli pravidelně, můžete překvapivě rychle „zrezavět“. To platí nejvíce pro nižší management, který je často zahrnut v procesu jen sporadicky.

Zde je několik tipů pro zvýšení vašich kvalit při pohovorech:

- Příprava. Identifikujte klíčové dovednosti, znalosti a zkušenosti, které jsou pro pozici nutné a z nich dále rozlište nezbytné a ty, které by byly výhodou. Vyberte nejvhodnější způsob, jak každou z nich posuzovat.

- Strukturovaný pohovor. Na úvod byste měli představit firmu, navodit uvolněnou atmosféru a teprve pak se přesunout ke shromažďování informací, kde uplatníte posluchačské dovednosti – zájemce by v této části měl mít slovo 80 % času.

- Měňte otázky. Většina otázek by měla být kladena takovým způsobem, aby vylučovala strohé odpovědi typu „ano“ a „ne“. Obměňováním stylu otázek bude pro zájemce zajímavější a stimulující a tím, že se subjektu dotknete z různých úhlů získáte ucelenější obraz o kandidátech.

- Na co se neptat. Nepokládejte příliš osobní otázky, například ohledně stavu, osobních nebo rodinných záležitostí, sexuální orientace, apod.

- Prostředí. Je slušné zajistit klidné a profesionální prostředí bez rušivých prvků. Rozhodněte předem, zda bude zapotřebí stůl a kde budou lidé sedět.

- Pozor, proces je vzájemný! Je snadné zapomenout, že i zájemce posuzuje vaši firmu jako budoucího potenciálního zaměstnavatele. Dejte jim šanci získat informace, dovolte klást otázky, v některých případech můžete i představit některé budoucí kolegy.

- Zvažte jiné způsoby přístupu. Jakkoliv dobře vedený pohovor stejně nezajistí stoprocentní informace o skutečných kvalitách uchazečů. Ve výhodě budou ti, kteří v těchto situacích „umějí chodit“, přestože nemusí být pro danou pozici ti nejvhodnější.

- Zanechejte dobrý dojem. Mějte na mysli, že téměř všichni zájemci budou neúspěšní. Přestože asi budou zklamaní, je důležité zachovat pozitivní dojem. Tito lidé by v budoucnu mohli odradit další zájemce při obsazování další pozice, a dokonce negativně ovlivňovat vaše stávající i budoucí zákazníky.

- Proškolujte. Zajišťujte pravidelná školení, pro osoby, které provádějí pohovory.

-av-
Zdroj: People Management - přední britský magazín o řízení lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje People Management