Klíčem k řízení talentů je rozvoj manažerů

Ilustrační snímek

Výzkumy potvrzují, že dnešní zaměstnanci očekávají od vedení svých firem jasnou vizi a možnosti, jak se osobně rozvíjet a růst. Manažeři odpovědní za řízení talentů ve svých firmách by se proto měli zaměřit právě na propojení těchto dvou aspektů zaměstnaneckých očekávání. Klíčovou roli v tom hraje vzdělávání manažerů. Server Talent Management popsal devět konkrétních příkladů, jak řídit kariéru zaměstnanců ve firmě k jejich větší spokojenosti.

1. Umisťujte zaměstnance do správných rolí

Vycházejte z jejich silných stránek, dovedností a zájmů. Zvláště opatrní buďte při povyšování úspěšných zaměstnanců do manažerských rolí. Jak známo, ne každý zaměstnanec může a chce být manažerem.

2. Zajistěte příležitosti pro slaďování kariérních cílů zaměstnanců s cíli organizace

Učte manažery, aby pravidelně seznamovali své lidi s cíli organizace a komunikovali s nimi o individuálních kariérních cílech. To vše by mělo probíhat alespoň na čtvrtletní bázi, nejen v rámci ročního hodnocení výkonnosti.

3. Budujte důvěru mezi zaměstnanci a nejvyšším vedením

Hledejte způsoby, jak zapojit zaměstnance do diskuse o tom, jak lépe dosahovat firemních cílů. Vzdělávejte manažery v tom, jak se zaměstnanci komunikovat o tom, co jim v práci funguje a co ne.

4. Dejte zaměstnanců pocit propojení s vizí a budoucím úspěchem firmy

I zde je třeba pracovat s manažery, aby vysvětlovali svým lidem jejich konkrétní role ve firmě. Manažeři by se měli zajímat o to, co je pro jejich podřízené důležité, a zapojovat tyto zájmy a potřeby do jejich rozvojových plánů.

5. Podporujte příležitosti pro vzdělávání a rozvoj zaměstnanců

Nemusíte investovat velké sumy do formálních školení. Hledejte cesty, jak podporovat interakce zaměstnanců, aby se mohli učit od sebe navzájem.

6. Podporujte vztahy mezi zaměstnanci na principu hry

Veďte manažery k tomu, aby podporovali osobní vztahy mezi členy svých týmů a zapojovali je do formálních i neformálních her. Cílem je podnítit představivost a nadšení zaměstnanců. Zapojte kreativní aktivity do pracovní doby a pravidelně se scházejte také po pracovní době.

7. Umožněte zaměstnancům jednat samostatně

Autonomie je velmi silný motivátor. Zejména mladším zaměstnancům nevyhovuje styl řízení založený na příkazech a striktní kontrole. Dávejte proto svým lidem co nejvolnější ruku ve výběru způsobů, jimiž splní své úkoly. Platí to i pro místo a čas výkonu práce.

8. Dejte zaměstnancům důvod k hrdosti

Zaměstnanci, kteří cítí autonomii ve výběru způsobů a místa výkonu své práce, by měli cítit také větší sounáležitost s posláním svého zaměstnavatele. Posílíte ji všemi výše uvedenými kroky.

9. Sledujte příznaky vyhoření

Všímejte si, zda vaši zaměstnanci nejsou přepracovaní a nespokojení. Tato podezření řešte hned v začátcích. Domluvte si individuální schůzky se svými talenty a společně hledejte kreativní řešení, jak získat zpět nadšení a motivaci pro práci.

-kk-

Zdroj: Talent Management - portál amerického časopisu zaměřeného na řízení talentů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Talent Management