Malými kroky ke změně kariéry

Pro řadu lidí je obtížné udělat změnu v kariéře, protože se domnívají, že jde o příliš velký krok. Můžete ale začít i malými kroky, které vás dovedou k profesionálnímu postavení podle vašich představ, aniž byste přišli o příjem nebo narušili chod své rodiny.

- Stavte na svých funkčních dovednostech. Využijte svých klíčových dovedností a znalostí tak, že je začnete přesouvat do jiných oblastí. Nejprve určete, v čem jste dobří a kde byste to mohli nově uplatnit. Přemýšlejte, jaké potenciální zaměstnavatele oslovit, budujte kontakty.

- Vraťte se do školy. Můžete tak vstoupit do nových oblastí, kde bude třeba jiného vzdělání, než dosud máte. Není to ale strategie vhodná pro každého, protože vyžaduje delší čas. J třeba zvážit, zda se vyplatí.

- Začněte s paralelní kariérou. I když zůstanete na stávajícím místě, můžete rozvinout novou kariéru. Nové práci můžete věnovat večery nebo víkendy. Dejte si však pozor na to, abyste si neznepřátelili současného zaměstnavatele.

- Zkuste interní posun. Pokud chcete zůstat u stávající firmy, zajímejte se o možnosti kariérní změny, které nabídne. Všímejte si nesplněných potřeb, například toho, co nikdo nechce dělat a nabídněte svou pomoc. Vzdělávejte se prostřednictvím nových pracovních úkolů.

- Vyzkoušejte šokovou terapii. Řekněme, že už opravdu nechcete zůstat v současné práci. Okamžitý odchod může být řešením, pokud jste schopni překlenout určité období bez příjmu.

-kk-

Zdroj: Career Journal Asia - portál amerického listu Wall Street Journal zaměřený na zaměstnání a kariéru v Asii
Zobrazit přehled článků ze zdroje Career Journal Asia