Měl bych pár otázek o práci u vás. A maminka také

Američtí manažeři lidských zdrojů se setkávají s novým trendem. Tzv. Generace Y, kterou představují současní absolventi univerzit, má od dětství silnou vazbu se svými rodiči. Tito rodiče jsou úzce spjati s veškerými aktivitami svých dětí už od jejich narození a hrají důležitou úlohu i při výběru jejich zaměstnání.

Rodiče čerstvých absolventů se tak snaží pro své děti vyjednat lepší platové podmínky u potenciálních zaměstnavatelů nebo se zajímají, proč právě jejich dítě nedostalo příslušnou pracovní nabídku. Běžně své děti vybavují seznamy otázek, na které se mají ptát v průběhu náborového procesu, a pomáhají s rozhodnutím, jakou nabídku přijmout. Uchazeči pak nemají problém s tím, otevřeně říci, že jim s plánováním kariéry pomáhají rodiče.

Zaměstnavatelé se tomuto trendu přizpůsobují například tím, že připravují letáky s odpověďmi na typické otázky rodičů absolventů nebo jim věnují zvláštní část svých webových stránek. Nejčastěji informují o výhodách práce u nich a možnostech pro zaměstnance. Někteří dokonce zvou rodiče absolventů, o něž mají zájem, na setkání, kdy si mohou projít firmu a mluvit s jejími zástupci.

Odborníci radí zaměstnavatelům akceptovat tento trend a počítat s vlivem rodičů na mladé potenciální zaměstnance. Důležité je zapojit zejména náboráře a manažery.

-kk-

Zdroj: BLR.com - americký portál věnovaný rozvoji lidských zdrojů, bezpečnosti práce a odměňování
Zobrazit přehled článků ze zdroje BLR.com