Mlčení se už dnes nevyplácí

Navzdory tendenci zaměstnavatelů méně hovořit může být řádně prováděné prověřování referencí velmi užitečným zdrojem informací. Mnoho zaměstnavatelů přijalo opatření, podle kterého poskytují pouze omezené informace o současných nebo bývalých zaměstnancích (jen jméno, pozice a osobní číslo). Prověřování doporučení přitom není ztrátou času. Z mnoha důvodů je snaha o ověření minulosti a vhodnosti uchazečů o práci odůvodněná. Informace získané ověřováním doporučení mohou pomoci obhájit negativní rozhodnutí před obviněním z diskriminace. Opomenout ověřit reference může být viděno jako nedbalost vedoucí k nedbalému přijetí. Získané informace mohou zaměstnavatelům pomoci vyhnout se přijetí chronicky problémových zaměstnanců s nízkou výkonností, špatnými postoji nebo se sklony k násilí a harašení. Naopak příznivé informace mohou pomoci potvrdit vhodnost uchazečů.

Zaměstnavatelé mají strach především z obvinění z pomluvy nebo urážky zaměstnancem, který nebude spokojený s jimi poskytnutými informacemi. Ale tento strach je přehnaný. Nebo si zaměstnavatelé myslí, že je chytré vyhnout se jakékoli akci, včetně poskytnutí negativních referencí. Anebo nechtějí prostě pomáhat konkurenci. Tato situace však může způsobit, že zaměstnanec, o kterém jste neposkytli informace, bude opakovat stejné špatné chování, které může mít daleko horší vliv. Je možné, že se to obrátí proti vám. Není tedy na čase přehodnotit svou politiku poskytování referencí? Jistě ano, a to i z důvodu rozšíření nesprávných údajů v životopisech.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com