Motivace špičkových technických pracovníků v současném prostředí

V současné době, kdy se každá firma snaží minimalizovat náklady na informační technologie (sem lze počítat i platy pracovníků oddělení IT), již nelze motivovat zaměstnance pouze finančně. Je třeba hledat alternativní způsoby. V článku jsou uvedeny zkušenosti tří vedoucích pracovníků s touto problematikou.

Jednou z možností je nabídnout schopnému a nadanému zaměstnanci oddělení IT postup v hierarchii firmy. Ne všichni techničtí pracovníci se však chtějí stát manažery. Je proto vhodné například utvořit elitní skupinu tří pracovníků, kteří jsou zodpovědní za technologická řešení a rozhodnutí na nejvyšší úrovni. Je dost pravděpodobné, že ostatní pracovníci budou motivováni možností stát se členy této skupiny.

Ve firmě **eLabor.com** motivují vedoucí pracovníci technické zaměstnance pomocí vlastních programů osobního poradenství. Funguje to tak, že jeden člověk slouží jako poradce pro další dva pracovníky a navíc zprostředkovává jejich komunikaci s vedením oddělení. Tak se vytvářejí užší skupiny, jejichž členové se navzájem dobře znají. Poradce má ve skupině určité výsadní postavení, což zde též slouží jako motivující faktor.
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe