Náborové trendy, před kterými neutečete (2/3)

Ilustrační snímek

V první části článku jsme si představili trendy, které rychle pronikají do oblasti náboru z prostředí umělé inteligence a virtuální reality. V zajímavém článku na svém blogu na ně upozornil uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

Dnes si shrneme další skupinu trendů, které podle Sullivana nemůže ignorovat žádný náborář, který nechce zaostat za světovou špičkou. Následující trendy patří do skupiny těch, které se už úspěšně zavedly v jiných oblastech byznysu. Nyní se jasně ukazuje, že jsou zásadní i pro nábor.

Rozhodování na základě dat

Nábor možná dříve býval spíše umění než věda, ale tato doba pominula. Náboráři musejí umět měřit a především vědět, co mají měřit. Zásadní měřítkem je kvalita náboru, o níž si můžete přečíst více v tomto článku.

Předvídání budoucího vývoje

Většina měřítek, která se používají v náboru, se stále zaměřuje na minulost. Aktuální trend je ale zcela opačný. Například ve společnosti Google se již pomocí analytických nástrojů běžně předvídá kariérní postup nově přijatých zaměstnanců včetně pravděpodobnosti, že firmu opustí.

Propagace značky zaměstnavatele v televizních reklamách

Reklama v televizi je poměrně drahá, ale zato má velký dosah. Přibývá firem, které se propagují jako zaměstnavatelé právě v televizi. Jejich náborovým kampaním je to hodně ku prospěchu.

Individuální přístup

Marketing již dávno ví, že není možné oslovit všechny skupiny lidí, které chcete získat, jedním způsobem. Proto pracuje se segmentací cílového publika a vytváří sdělení na míru nejen skupinám, ale i jednotlivcům. V náboru to funguje naprosto stejně, někteří náboráři to pouze stále ignorují.

Teplotní mapy

Tato technika se neuplatňuje jen v meteorologii. Používá se také v marketingu nebo IT ke grafickému znázornění oblastí, kde se objevují příležitosti a problémy. Poměrně snadno se generují na základě dat uložených v Excelu. V náboru se teplotní mapy začínají používat k odhalení nejlepších zdrojů potenciálních zaměstnanců.

Prioritní pozice

Každý byznys se řídí určitými prioritami. V náboru se určování priorit zaměřuje především na identifikaci pozic s největším přínosem a nejvyšším generovaným ziskem. Těm je pak přidělováno nejvíce zdrojů a také nejlepší náboráři.

-kk-

Zdroj: Dr. John Sullivan - mezinárodně uznávaný expert z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Dr. John Sullivan

Články v sérii

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (1/3)

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (2/3)

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (3/3)