Náborové trendy, před kterými neutečete (3/3)

Ilustrační snímek

V předchozích částech článku jsme se seznámili s aktuálními náborovými trendy, které vycházejí z moderních technologií a postupů osvědčených v jiných oborech. V zajímavém článku na svém blogu na ně upozornil uznávaný poradce v oblasti řízení lidských zdrojů ze Silicon Valley a profesor managementu na San Francisco State University John Sullivan.

Dnes si představíme poslední skupinu trendů, které podle Sullivana mnoho náborářů nevidí, protože nejsou schopni nahlížet na své povolání z širší perspektivy.

Přesun od hledání k prodeji

Nábor se prozatím zaměřoval především na hledání talentů. Díky sociálním sítím je však dnes najít talenty poměrně snadné. Nábor se proto bude více zaměřovat na „prodej“ pracovních příležitostí, což zahrnuje nejen přesvědčení talentů k tomu, aby se účastnili výběrových řízení, ale také udržen jejich motivace během celého procesu, který bude úspěšně završen tím, že danou pracovní nabídku přijmou.

Vyčíslení vlivu náboru na byznys firmy

Nábor musí přestat pouze mluvit o tom, že podporuje firemní strategické cíle, a začít předkládat jasná čísla. Vyžaduje to úzkou spolupráci s finančním oddělením. John Sullivan to vysvětluje na jednoduchém příkladu: Neříkejte: „Loni jsme přijali 12 lidí.“ Řekněte: „Přijali jsme 12 lidí, kteří dosáhli o 10 % vyšší výkonnosti než lidé přijatí minulý rok. Firmě to přineslo příjmy vyšší o 1,2 milionu dolarů.“

Data místo budování vztahů s manažery

Náboráři dosud hodně sázeli na budování dobrých vzájemných vztahů s manažery, aby přiměli manažery ke spolupráci. Současný trend jasně hovoří ve prospěch předkládání dat, proti kterým manažeři nemohou protestovat.

Sledování konkurence

I tento trend souvisí s tím, jak se nábor přibližuje byznysu. Začíná si uvědomovat, že je třeba vědět, co dělají ostatní zaměstnavatelé na trhu a reagovat na to. Správné reakci se říká konkurenční výhoda.

Nová generace náborářů

V posledních letech se do vedoucích pozic v náboru dostávají lidé, kteří mají jasnou představu o náborářích jako o konzultantech. Do rolí náborářů nově nastupují lidé, kteří mají praktické zkušenosti z příslušného byznysu. Musejí také znát finance, umět pracovat s daty, používat moderní technologie a vynikat v obchodních dovednostech.

-kk-

Zdroj: Dr. John Sullivan - mezinárodně uznávaný expert z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Dr. John Sullivan

Články v sérii

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (1/3)

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (2/3)

Aktuální

Náborové trendy, před kterými neutečete (3/3)