Nenechte se zaskočit povýšením

Člověk, který chce dosáhnout povýšení, se o to musí sám přičinit. Zní to neuvěřitelně, ale měl by si dokonce vytvořit určitý plán, který jej k tomuto cíli dovede. Autor, který tuto myšlenku zastává, vychází ze skutečnosti, že postup v kariéře je průběžný proces, který začíná již dnem nástupu do zaměstnání. Je proto třeba se na něj dobře připravit.

Příprava by se měla skládat z následujících bodů:
* Sebekritické zhodnocení vlastních schopnost (self-assessment).
* Zjištění vlastní role – jak mé schopnosti a znalosti přispívají k chodu organizace.
* Schopnost sama sebe „prodat“ – informovat o zjištěných skutečnostech nadřízené. Nejlepším řešením je sepsat souhrnnou zprávu, v níž jsou uvedeny aktivity člověka týkající se konkrétního projektu.

**Datum vydání:** II/2002
Zdroj: CareerBuilder - největší americký portál s nabídkami zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje CareerBuilder