Nepovýšili jste svého člověka. Co teď?

Manažer se může rozhodnout, že na volné vedoucí místo ve svém týmu přijme externího odborníka. Učiní tak proto, že stávající členové týmu ještě nejsou na takovou pozici připraveni. Tím se však může dostat do nepříjemné situace. Váží si kvalit svých lidí a nechce o ně přijít, oni však nesou skutečnost, že nebyli povýšeni, špatně. Co s tím?

Pokud se dostanete do situace, kdy budete zvažovat nábor nového zaměstnance na některou z vyšších pozic ve vašem týmu, netajte to. Možná nechcete znervóznit své lidi nebo se zabývat konflikty s nimi, které mohou nastat. Skutečný konflikt však přichází až ve chvíli, kdy chybí přímá komunikace.

- Buďte přímí. V první řadě se ujistěte, že jste svému týmu srozumitelně vysvětlili důvody svého rozhodnutí. Pak se připravte na naslouchání. Lidé, kteří slyší špatné zprávy, se většinou potřebují nejprve vyrovnat se šokem nebo hněvem, než se začnou na situaci dívat objektivně. Buďte připraveni přijmout jejich perspektivu a dát jim čas. Nestavte se do defenzivy – obě strany mají právo na vlastní pohled a nemusejí se shodnout.

- Vytvořte rozvojový plán. Následně byste se měli zamyslet, jak členům svého týmu pomoci k úspěchu při budoucím povyšování. Poté, co jste jim vysvětlili, kde jsou jejich slabé stránky, je na čase pomoci jim s ujasněním silných stránek. Pak získáte dobrou pozici pro společnou práci na zlepšování nedokonalostí a efektivnější uplatňování silných stránek. Rozvojový plán by měl zahrnovat nové zkušenosti, dovednosti a znalosti, které je třeba si osvojit, a způsoby, jak toho dosáhnout. Měl by být pravidelně revidován a aktualizován.

- Buďte otevření. Ujistěte se, že se nový vedoucí pracovník bude chovat citlivě. Nabídněte mu koučování, aby mohl poskytovat co nejlepší podporu. Všichni společně můžete hledat další příležitosti rozvoje původních členů týmu.

- Zpětně uvažujte. Zvažte, proč k této situaci došlo a jak můžete zajistit, že se pravidelná upřímná komunikace a podpora rozvoje zaměstnanců stane trvalou součástí vašeho vůdcovství. To je důležité pro všechny zaměstnance, nejen ty nejtalentovanější, kterým právě uniklo povýšení. Zajistíte si tak lepší výkonnost a angažovanost zaměstnanců. Záležitosti tohoto druhu budou stále zásadnější spolu s tím, jak bude ubývat talentů.

-kk-

Zdroj: The Times Online - stránky prestižního britského deníku
Zobrazit přehled článků ze zdroje The Times Online