Nezáleží pouze na schopnostech, důležitá je i osobnost

Uchazeči o práci, zejména v technických oborech, se domnívají, že s technickým vzděláním najdou uplatnění všude. Nemusí tomu tak však být vždy – některé firmy, které hodně komunikují se zákazníky, dávají důraz spíše na povahové rysy svých zaměstnanců.

Oceňuje se tedy klidné vystupování, přátelská povaha a schopnost jednat s lidmi. Člověk, který se uchází o zaměstnání a chce se vyhnout zklamání, by měl tedy nejprve správně zhodnotit, zda jeho povahové vlastnosti odpovídají tomu, co zaměstnavatel požaduje.

K tomuto účelu může posloužit souřadnicový graf – vodorovnou osu tvoří jednotlivé vlastnosti a na svislou osu si uchazeč zaznamenává, nakolik jsou u něj tyto vlastnosti zastoupeny (stupnice v rozmezí -3 až +3 body). Je také vhodné si dosažené výsledky porovnat s míněním ostatních lidí. Na základě získaných hodnot člověk zjistí, jaké dobré vlastnosti by měl rozvíjet a jakých špatných vlastností by se měl naopak zbavit.

**Datum vydání:** I/2002
Zdroj: Job Universe - server obsahující strategické tipy pro personalisty i uchazeče o zaměstnání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Job Universe