Nezaměstnanost v prosinci mírně vzrostla a počet uchazečů o zaměstnání poprvé po skoro roce převýšil počet volných míst

Úřad práce ČR evidoval k 31. 12. 2023 celkem 279.227 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 16.001 více než v listopadu a o 7.424 více než v prosinci 2022. Podíl nezaměstnaných osob meziměsíčně vzrostl o 0,2 p.b., meziročně zůstal stejný a ke konci prosince činil 3,7 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR třetí nejnižší v celé Evropské unii. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání byl přitom o 7.438 vyšší, než počet registrovaných volných pracovních míst.

Ilustrační snímek

V průběhu prosince bylo nově zaevidováno 38.588 osob. Ve srovnání s minulým měsícem to bylo méně o 149 osob a v porovnání se stejným obdobím předchozího roku méně o 2.168 osob.

Z evidence v prosinci odešlo celkem 22.587 uchazečů (ukončená evidence, vyřazení uchazeči). Bylo to o 13.565 osob méně než v předchozím měsíci a o 3.553 osob méně než v prosinci 2022. Do zaměstnání z nich ve sledovaném měsíci nastoupilo 14.251 osob, tj. o 10.828 méně než v předchozím měsíci a o 171 více než v prosinci 2022, 10.638 uchazečů o zaměstnání bylo umístěno prostřednictvím Úřadu práce ČR, tj. o 6.761 méně než v předchozím měsíci a o 4.897 více než v prosinci 2022, 3.917 uchazečů bylo vyřazeno z evidence z důvodu neplnění součinnosti s ÚP ČR a 4.419 uchazečů odešlo z evidence na vlastní žádost.

Meziměsíční nárůst nezaměstnanosti byl zaznamenán v 76 okresech, největší v okresech - Prachatice (o 26,5 %), Jindřichův Hradec (o 23,3 %), Chrudim (o 18,8 %), Břeclav (o 18,1 %), Klatovy (o 18,0 %), Třebíč (o 16,0 %), Semily (o 15,5 %), Jeseník (o 15,5 %). Meziměsíční pokles nezaměstnanosti byl zaznamenán v 1 okrese - Rychnov nad Kněžnou (o 0,8 %).

K 31. 12. 2023 bylo evidováno 14.716 absolventů škol všech stupňů vzdělání a mladistvých, jejich počet poklesl ve srovnání s předchozím měsícem o 386 osob a ve srovnání s prosincem 2022 byl vyšší o 1.605 osob. Na celkové nezaměstnanosti se podíleli 5,3 % (listopad 2023 – 5,7 %, prosinec 2022 – 4,8 %). Z celkového počtu absolventů a mladistvých bylo ke konci prosince evidováno 9.801 absolventů.

Ke konci prosince evidoval ÚP ČR 148.580 žen. Jejich podíl na celkovém počtu uchazečů činil 53,2 %. V evidenci bylo 37.322 osob se zdravotním postižením, což představovalo 13,4 % z celkového počtu nezaměstnaných.

Podporu v nezaměstnanosti pobíralo 86.347 uchazečů o zaměstnání, tj. 30,9 % všech uchazečů vedených v evidenci (listopad 2023 – 29,2 %, prosinec 2022 – 31 %).

Podíl nezaměstnaných osob, tj. počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 - 64 let k obyvatelstvu stejného věku k 31. 12. 2023 vzrostl na 3,7 % (listopad 2023 – 3,5 %, prosinec 2022 – 3,7 % (časová řada od roku 2005 je na adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/casove-rady-mn-a-pno).

Podíl nezaměstnaných stejný nebo vyšší než republikový průměr vykázalo 30 okresů, nejvyšší byl v okresech Karviná (8,2 %), Bruntál (7,4 %), Most (7,2 %), Chomutov (6,5 %), Louny (5,9 %), Ústí nad Labem (5,8 %), Znojmo (5,8 %), Děčín (5,7 %). Nejnižší podíl nezaměstnaných byl zaznamenán v okresech Praha-východ (1,4 %), Praha-západ (1,6 %), Benešov (1,9 %), Pelhřimov (2,0 %), Plzeň-jih (2,0 %), Rychnov nad Kněžnou (2,1 %), Jičín (2,2 %), Zlín (2,3 %). Podíl nezaměstnaných mužů vzrostl na 3,4 % a žen vzrostl na 4,0 %.

Podle posledních dostupných údajů sezónně neočištěná míra nezaměstnanosti zpracovávaná EUROSTATEM pro mezinárodní srovnání byla v říjnu v ČR 2,9 %, v EU27 6,0 %. Sezónně očištěná míra nezaměstnanosti byla v ČR 2,9 % a v EU27 6,0 %. Setříděné údaje jsou uvedeny v přiložené tabulce a podrobněji viz Database - Eurostat.

ÚP ČR evidoval k 31. 12. 2023 celkem 271.789 volných pracovních míst. Jejich počet byl o 6.919 nižší než v předchozím měsíci a o 16.858 nižší než v prosinci 2022. Na jedno volné pracovní místo připadal v průměru 1 uchazeč, nejvíce v okresech Karviná (9,9), Bruntál (8,4), Jeseník (6,2), Děčín (5,0), Opava (4,5), Most (4,2), Strakonice (3,9), Hodonín (3,9). Z celkového počtu nahlášených volných míst bylo 9 755 vhodných pro osoby se zdravotním postižením (OZP), na jedno volné pracovní místo připadalo 3,8 OZP. Volných pracovních míst pro absolventy a mladistvé bylo registrováno 49.251, na jedno volné místo připadalo 0,3 uchazečů této kategorie.

V rámci aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) bylo k 31. 12. 2023 mj. umístěno na Veřejně prospěšné práce (VPP) celkem 677 uchazečů, na Společensky účelná pracovní místa (SÚPM) vyhrazená 704 uchazečů. Celkem 583 uchazečů bylo podpořeno SÚPM zřízeným za účelem vykonávání samostatně výdělečné činnosti (SÚPM – SVČ) a 4 uchazeči byli podpořeni nově zřízenými SÚPM u zaměstnavatele. V rámci zřízení pracovních míst pro OZP bylo podpořeno celkem 369 osob se zdravotním postižením (z toho 13 vykonává samostatně výdělečnou činnost) a pomocí příspěvku na provoz pracovního místa pro OZP a OZP - SVČ bylo podpořeno 192 uchazečů. K 31. 12. 2023 se účastnilo rekvalifikačních kurzů celkem 1.652 uchazečů a zájemců.

Celkem bylo k 31. 12. 2023 prostřednictvím příspěvků v rámci APZ podpořeno 4.747 osob.

Informace o vývoji nezaměstnanosti v elektronické formě jsou zveřejněny na internetové adrese https://www.mpsv.cz/web/cz/mesicni.