Nezaměstnanost zůstala v listopadu na říjnových 3,5 %, z evidence odešlo přes 36 tisíc lidí

Úřad práce ČR evidoval k 30. 11. 2023 celkem 263 226 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 2 585 více než v předchozím měsíci a o 6 039 více než loni. Podíl nezaměstnaných osob se meziměsíčně, ani meziročně nezměnil. Ke konci listopadu činil 3,5 %. V mezinárodním srovnání je nezaměstnanost v ČR třetí nejnižší v rámci celé Evropské unie. Podle posledních dostupných dat Eurostatu (za říjen) dosáhla 2,9 % (průměr EU 6 %).

Ilustrační snímek

V listopadu zůstala nezaměstnanost na stejné hodnotě jako v říjnu, přesto z evidence Úřadu práce ČR odešlo 36.152 lidí. V rámci krajského srovnání klesl podíl nezaměstnaných osob ve dvou regionech, a to v Praze a ve Středočeském kraji, kde také v absolutní hodnotě ubylo nejvíce uchazečů o zaměstnání. Hlavní město hlásí největší pokles i v rámci meziročního srovnání. Za poslední dva roky se meziročně snížil podíl uchazečů o zaměstnání v kategorii 50+, a to o 1,4p. b. V předchozím měsíci mírně klesl počet volných pracovních míst. 

 

  11/2023

  11/2022

  11/2021

Podíl nezaměstnaných osob v ČR

3,5%

3,5%

3,3%

Počet uchazečů o zaměstnání

263 226

257 187

245 549

Počet dosažitelných uchazečů o zaměstnání

239 584

232 720

223 098

Počet volných pracovních míst

278 708

291 970

344 840

Míra nezaměstnanosti dle EUROSTAT (říjen)

2,9%

2,1%

2,4%

Dlouhodobé udržení velmi nízké míry nezaměstnanosti v rámce celé EU je pro Českou republiku úspěchem, který odráží mimo jiné schopnost našich firem generovat nová pracovní místa. Za to bych znovu rád poděkoval všem zaměstnavatelům. I přes tuto pozitivní situaci však na druhé straně stále čelíme výzvě v podobě obsazování mnoha prázdných pracovních pozic. Zaměřujeme se proto třeba na zpružnění procesu přijímání kvalifikovaných pracovníků ze zahraničí, abychom posílili a diverzifikovali náš trh práce," uvádí ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Jsme největší pomáhající organizace v ČR. V rámci individuálního přístupu se snažíme klientům pomoci najít rychle novou práci nebo třeba získat nové znalosti či dovednosti a také si prohloubit ty stávající. Jinak řečeno pomáháme lidem zvýšit jejich šance na pracovní uplatnění. Současně velmi úzce a pravidelně komunikujeme se zaměstnavateli v regionech, zjišťujeme jejich potřeby a pravidelně aktualizujeme seznam volných pracovních míst. Tak, abychom je mohli co nejlépe párovat s evidovanými uchazeči o zaměstnání. Díky tomu se podílíme na sladění nabídky a poptávky na pracovním trhu,shrnuje generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof.

Ze strany zaměstnavatelů přetrvává zájem o zaměstnance, převážně v technických a dělnických profesích. Dlouhodobá poptávka je po kvalifikovaných řemeslnících. V návaznosti na zimní turistickou sezónu zaměstnavatelé hledají krátkodobé zaměstnance např. na provoz vleků, do pohostinství nebo třeba instruktory lyžování.  

Pokud jde o předvánoční brigády vzhledem k tomu, že zaměstnavatelé hledají brigádníky zejména prostřednictvím svých zaměstnanců, sociálních sítí nebo internetových portálů, objevují se tyto nabídky v evidenci ÚP ČR v menší míře. Situace je v tomto ohledu obdobná, jako v předchozích letech, kdy měli zájem např. o prodejce ve stáncích, pracovníky ve skladech, v e-shopech, prodejnách, na rozvoz zboží, ostrahu v obchodech apod.

V následujících měsících nezaměstnanost, v souvislosti s útlumem sezónních prací, pravděpodobně vzroste. Což odpovídá klasické vývojové křivce. Situaci mohou, i přes aktuální stabilizaci, nadále ovlivňovat ekonomické a sociální změny, a také vývoj válečného konfliktu na Ukrajině.

Ukrajina

Z dat ÚP ČR vyplývá, že od vypuknutí konfliktu do konce listopadu 2023 získalo práci celkem 343.392 osob z Ukrajiny pod dočasnou ochranou (zhruba ¾ - 234.674 - z nich jsou ženy). Některé se vrátily zpět domů nebo ze zaměstnání odešly. Ke konci předchozího měsíce jich na území ČR pracovalo 125.418. Nejvíce ve Středočeském (22.268 osob) a v Plzeňském kraji (17.819 osob) a v Praze (15.253 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě nebo jako obsluha stacionárních strojů a zařízení. V určitých oblastech tak zaměstnavatelé získali zaměstnance, které tolik potřebovali.

Ke konci předchozího měsíce evidoval ÚP ČR celkem 14.316 občanů Ukrajiny s dočasnou ochranou (říjen 14.555 osob). Podali si žádosti o zaevidování jako zájemci (1.224 osob, říjen 1.347 osob) nebo uchazeči (13.092 osob, říjen 13.208 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak tvořili 5% (říjen 5,1%). Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 11. 2023 zaevidovalo na ÚP ČR celkem 48613 (říjen 47.569) osob s dočasnou ochranou. 

Jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí je v případě této skupiny klientů jazyková bariéra. Úřad práce ČR proto nabízí cizincům mimo jiné pomoc s financováním rekvalifikačních kurzů českého jazyka, do kterých dosud (od vypuknutí konfliktu na Ukrajině) nastoupilo celkem 9.017 lidí a 7.869 z nich ho také absolvovalo. Jen v listopadu 2023 kurz zahájilo 444 cizinců.

Ve stejném měsíci rekvalifikaci 873 osob úspěšně ukončilo. Vždy se jednalo o zvolenou rekvalifikaci. Pokud jde o kurzy odborné, probíhá jich méně. Důvodem je nedostatečná znalost českého jazyka. Nejčastěji se jedná o rekvalifikace pro pracovníky v sociálních službách. ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny pracují. A to prostřednictvím příspěvků v rámci projektu POVEZ II. Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob (podíl dosažitelných uchazečů o zaměstnání ve věku 15 64 let) byl v listopadu v Ústeckém (5,4%) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob ve stejném období i loni. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v kraji Zlínském, Kraji Vysočina (2,6%), v kraji Plzeňském a Jihočeském (shodně 2,7%).

Meziročně se situace nejvíce změnila v Pardubickém kraji, kde podíl nezaměstnaných osob vzrostl oproti listopadu 2022 o 0,3 p.b. Na úrovni okresů jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci listopadu v okrese Praha-východ (1,4%), Praha-západ (1,5 %), Pelhřimov (1,7%).Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8%), Most (7%)a Bruntál (6,4%).

Struktura uchazečů o zaměstnání

Z celkového počtu evidovaných uchazečů bylo 144.516 žen a tvořily 54,9% z celkového počtu uchazečů o zaměstnání. Podíl nezaměstnaných mužů vzrostli na 3,1 %, u žen zůstal na 3,9%.

V uplynulém měsíci hledalo práci 36.374 osob se zdravotním postižením (OZP) 13,8 % z celkového počtu nezaměstnaných. Zaměstnavatelé jim nabízeli prostřednictvím ÚP ČR celkem 10.450 volných pracovních míst. Nejčastěji se jednalo o pozice pro pracovníky ostrahy, uklízeče nebo třeba švadleny.

Průměrný věk nezaměstnaných byl v listopadu 42,6 roku, loni to bylo 43,2 roku. Věková struktura uchazečů o zaměstnání se za posledních pět let výrazně nemění. A i v průběhu uplynulých 12 měsíců došlo pouze k mírným změnám. 

V meziročním srovnání v listopadu mírně vzrostl podíl nezaměstnaných osob ve věkové skupině do 29 let a ve skupině 30 - 49 let. Naopak v kategorii50 plus došlo k jeho poklesu, a to o 1,4 p.b. V evidenci ÚP ČR bylo k 30. 11. 2023 celkem 94.020 uchazečů nad 50 let a tvořili 35,7% z celkového počtu nezaměstnaných.

Z hlediska stupně vzdělání byli bez práce nejčastěji uchazeči o zaměstnání s nižší kvalifikací, především vyučení bez maturity a se