Nová evropská strategie pro rovnost pohlaví: Blíží se kvóty pro ženy ve vedení firem?

Ilustrační snímek

Lépe využít potenciál žen, a přispět tím k dosahování celkových ekonomických a sociálních cílů Evropské unie. Tak zní cíl nové pětileté strategie na podporu rovnosti pohlaví v Evropě, kterou právě přijala Evropská komise. Strategie se soustředí na pět priorit: ekonomie a trh práce, rovnost odměňování, rovnost ve vyšších funkcích, potírání násilí na základě pohlaví a podpora rovnosti žen a mužů mimo EU. Na pořad dne se dostala i otázka zavádění kvót pro zastoupení žen ve vedení společností.

Abychom v Evropě znovu rozběhli růst, musíme lépe využívat talenty žen. V minulosti jsem nikdy neobhajovala myšlenku, že by ve vysokých funkcích měly být stanoveny kvóty pro ženy, ale kvůli nedostatečnému pokroku v této oblasti budeme možná nuceni uvažovat o přijetí iniciativ na evropské úrovni," uvedla v tiskové zprávě vydané Evropskou komisí místopředsedkyně Evropské komise odpovědná za spravedlnost, základní práva a občanství Viviane Redingová.

Na jaře 2011 se chce Redingová sejít s řediteli hlavních evropských společností kotovaných na burze, aby s nimi projednala otázku kvót pro ženy a rozsahu seberegulace v této oblasti. Na základě výsledků dialogu s podniky je připravena přijít v roce 2012 s dalšími iniciativami v tomto směru.

-kk-

Zdroj: Europa - oficiální portál Evropské unie
Zobrazit přehled článků ze zdroje Europa