Novela zákona o zaměstnanosti – změny od července a října 2017

29. července 2017 nabyla na účinnosti novela zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Změny, které novela č. 206/2017 Sb. přináší, se týkají především zprostředkování zaměstnávání agenturami práce.

Další změny proběhnou v oblasti plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a u zprostředkování zaměstnání Úřadem práce ČR.

Agenturní zaměstnávání

Agentury musejí nově složit kauci výši 500 tisíc korun, aby získaly povolení k činnosti. Tato povinnost se týká i subjektů, které již povolení k agenturnímu zaměstnávání mají.

Ilustrační snímek

Kauci je třeba složit na zvláštní účet u České národní banky před začátkem podnikání agentury nebo – v případě agentury, která již má povolení – do tří měsíců ode dne nabytí účinnosti novely.

Kauce mají omezit účelové zakládání agentur s cílem vyhnout se zákonným povinnostem v oblasti zdravotního a sociálního pojištění pracovníků.

Agenturní zaměstnanci také už nesmí mít nižší platy a horší pracovní podmínky v porovnání s běžnými zaměstnanci,“ uvedl náměstek ministryně práce a sociálních věcí pro řízení sekce zaměstnanosti Jiří Vaňásek.

Agentura i firma, v níž agenturní zaměstnanci pracují, mají povinnost zabezpečit agenturním zaměstnancům stejné pracovní a mzdové podmínky jako u kmenových zaměstnanců. Dohoda agentury s firmou proto musí obsahovat informace o pracovních a mzdových podmínkách kmenového zaměstnance, který vykonává stejnou práci jako dočasně přidělený agenturní pracovník.

Novela dále zavádí definici zastřeného zprostředkování zaměstnání, které spočívá v pronájmu pracovní síly právnickou nebo fyzickou osobou jiné právnické nebo fyzické osobě, aniž by byly dodrženy zákonné podmínky pro zprostředkování zaměstnání.

Ustanovení § 139-141 zákona o zaměstnanosti nově upravují přestupky fyzických i právnických osob a fyzických i právnických osob jako zaměstnavatelů.

Fyzické osobě může být udělena nejvyšší pokuta ve výši 5 milionů korun, pokud umožní výkon nelegální práce nebo zastřeně zprostředkovává zaměstnání.

Pokud se stejných přestupků dopustí právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba, může jí být udělena nejvyšší pokuta ve výši 10 milionů korun (nejméně však 50 tisíc korun).

Uchazeči o zaměstnání a zaměstnávání postižených

S účinností od 29. července 2017 novela zrušila možnost přivýdělku uchazečů o práci na základě dohody o provedení práce v rámci tzv. nekolidujícího zaměstnání. Uchazeči o zaměstnání si dříve takto mohli přivydělat až polovinu minimální mzdy (5 500 korun měsíčně).

Nově to bude možné jen na dohodu o pracovní činnosti či v pracovním nebo služebním poměru. Uchazeči o zaměstnání, kteří na dohodu o provedení práce pracují, se musí do tří měsíců rozhodnout, zda si práci ponechají, nebo budou chtít zůstat v evidenci uchazečů o zaměstnání na úřadu práce.

S účinností od 1. října 2017 zavádí novela režim dočasné neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti vyplývající z vedení v evidenci úřadu práce kvůli nemoci či úrazu. Uchazeč bude povinen doložit potvrzení o nemoci, úrazu, ošetření či vyšetření u lékaře.

Od 1. října 2017 se dále zřizuje evidence plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejímž správcem je ministerstvo práce a sociálních věcí.

Ta poskytne odběratelům, dodavatelům a kontrolním orgánům přehled o jednotlivých dodávkách realizovaných v rámci náhradního plnění,“ vysvětlil mluvčí MPSV Petr Habáň.

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru, kteří jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením ve výši 4% podílu k celkovému počtu svých zaměstnanců, budou muset vložit do této evidence požadované údaje do 60 dnů ode dne nabytí účinnosti novely, a to za období příslušného kalendářního roku do dne nabytí účinnosti novely zákona o zaměstnanosti.

Další informace o novele přináší Integrovaný portál MPSV.

-kk-

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí - server MPSV ČR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Ministerstvo práce a sociálních věcí