Pět let zkušeností se zaměstnáváním autistů ve společnosti SAP

Právě před pěti lety spustila společnost SAP unikátní program Autismus v práci s cílem zaměstnat lidi s poruchami autistického spektra, a obohatit tak své řady o nové způsoby uvažování a výkonu práce. Dnes již zaměstnává téměř 150 autistů ve 12 zemích včetně České republiky. Inspirovala také další nadnárodní společnosti, jako je například Microsoft, EY nebo HPE, aby zavedly své vlastní podobné programy.

SAP Innovation Center, Potsdam, Germany

Poruchami autistického spektra trpí asi 1 % celosvětové populace. Jedná se o vývojové mentální postižení, k jehož typickým projevům patří sociální odcizení, neustále se opakující vzorce chování a narušené komunikační schopnosti.

Jelikož chceme přilákat ty nejlepší talenty v oboru, byl program Autismus v práci navržen tak, abychom přijímali kvalifikované odborníky navzdory autismu a kvůli autismu, a získali tak jiné a rozmanitější pohledy na náš kreativní proces práce,“ uvádí v článku pro server ERE.net Sarah Loucksová, která má na starosti vedení programu na globální úrovni.

Dodává pak, že díky zaměstnání autistů získala firma specifické dovednosti typické pro lidi s tímto postižením. Patří sem vizuální styl učení, rozpoznávání vzorců v určitých činnostech či chování, silné zaměření na detail či schopnost nalézat odchylky v datech, informacích a systémech. Autističtí zaměstnanci jsou velmi svědomití, netolerují chyby a výborně fungují v předvídatelných a strukturovaných prostředích, která se řídí danými procesy. Nejen pro to jsou pro firmu velkým přínosem.

Výhled do dalších let

V současné době pracuje pro SAP, předního světového dodavatele podnikových informačních systémů, asi 150 autistů na 24 místech ve 12 zemích. Pracují především v oddělení HR, marketingu, financí, vývoje softwaru a zákaznických služeb. Náplň jejich práce je různá, od podpůrných činností po náročnější a kreativnější práci, jako je například programování.

Každý rok slaví SAP po celém světě duben jako měsíc autismu, v jehož rámci pořádá nejrůznější události a aktivity s cílem vyvrátit zažité stereotypy spojené s autismem.

Do dalších pěti let má stanovené určité další cíle, které se však mohou měnit s ohledem na to, aby se autisté mohli v práci skutečně cítit být sami sebou a dostalo se jim patřičného uznání za jejich přínos. Zaměstnat plánuje až 650 autistických kolegů.

S ohledem na naše poslání – pomoci světu lépe fungovat a zlepšovat životy lidí – chceme vytvořit udržitelný program, který bude vyvracet předsudky, podněcovat inovace a zavádět změny díky tomu, že přijme neurodiverzitu (jiný způsob myšlení),“ doplnila Sarah Loucksová pro ERE.net.

Podívejte se na video věnované programu Autismus v práci v české pobočce společnosti SAP.

-kk-

Zdroj: ERE.net - přední světová online komunita pro odborníky z oblasti náboru
Zobrazit přehled článků ze zdroje ERE.net