Pětisložkový model osobnosti a předpoklady úpěchu zaměstnnaců

Není nijak překvapující, že svědomití a emocionálně vyrovnaní lidé jsou úspěšnými zaměstnanci. Tyto povahové rysy mohou být považovány za univerzální měřítka jejich úspěchu. Proto je dobré vědět, jak tyto kvality mohou být měřeny a předvídány. Výzkumem, jehož je článek shrnutím, bylo zjištěno, že existuje pět základních faktorů definujících osobnost – emocionální vyrovnanost, svědomitost, otevřenost, extroverze a ochota. První dva byly shledány nezbytné pro všechny typy pracovních míst, extroverze a ochota pak hrají roli v pozicích vyžadujících silné interpersonální dovednosti. Výzkum shledal, že shodná situace panuje v USA a Kanadě, které mají podobné kulturní zázemí a hodnotové žebříčky, ale i způsob výběru zaměstnanců.

V evropském prostředí je emocionální stabilita a svědomitost důležitá pro všechna místa, druhý faktor pak je nejdůležitější z hlediska výkonnosti. Míra extroverze určuje výkonnost v případě manažerů, policistů a řídících funkcí (u těch je významným faktorem také otevřenost) – tedy u míst vyžadujících asertivitu a pozitivní interakci. Ochota měla nejmenší vliv na úspěch pracovníka, ale hraje roli při vzdělávacích procesech a osobním rozvoji, podobně jako otevřenost. Neexistuje jednoznačný a obecně platný způsob výběru zaměstnance. Zajímavé je, že extroverze, která byla považována za kritickou u obchodních zástupců, není předpokladem úspěchu pro toto povolání.

Tyto zmiňované faktory však nevypovídají nic o tom, jak je daná osoba inteligentní, talentovaná, vzdělaná a kvalifikovaná, ani o jejích sociálních schopnostech a vhodnosti pro dané místo. Jakýkoliv test by neměl být používán bez účasti kvalifikovaného profesionála z oboru psychologie či psychiatrie a porady s právníkem. Definice jednotlivých osobnostních rysů není nijak jednoznačná, článek obsahuje ty nejpoužívanější. Např. extroverze – míra asertivity a pozitivní interakce s okolím v opozici k rezervovanosti, ostychu. Ochota – stupeň organizovanosti, pracovitosti, spolehlivosti versus lenost, nespolehlivost a neorganizovanost atd...
Zdroj: HR Zone - britský portál zaměřený na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Zone