Přijímání není událost, ale strategický proces!

Americký úřad pro statistiku práce uvádí, že Spojené státy pocítí nedostatek 10 milionů pracovníků v roce 2010. Můžete si myslet, že nyní je teprve rok 2005 a toto jsou pouze předpoklady. Stále ještě je mnoho potenciálních uchazečů, ze kterých se dá vybírat. Není třeba se bát. Ale to není pravda. Podniky, které plánují zůstat konkurenceschopné, se musí probudit ze své přijímací hibernace a prozkoumat svůj lidský kapitál strategicky i takticky. Majitel podniku jistě pravidelně hodnotí svůj obchodní plán a určuje, jaké kapitálové opatření učiní v dalších 12-24 měsících. Lidský kapitál by měl být hodnocen stejně. Mnoho lidí vidí přijímání jako událost. Pokud si vyberete tuto cestu, omezíte tím své šance na nalezení a udržení správných lidí, kteří pomohou růst vašemu podniku.

Zatím je dostatek uchazečů o práci a zaměstnavatelé si i přesto stěžují na jejich špatnou kvalitu. Pokud jsou odhady úřadu trochu správné, podmínky se ještě zhorší. Jestliže chcete minimalizovat riziko, musíte přijímat strategicky. Zde je několik kroků, které vám pomohou změnit přijímání z události na strategický proces:
- Krok 1. – ohodnoťte podnik ve třech oblastech: prodej a marketing; provozní činnost; a finance. Zhodnoťte silné stránky a nedostatky talentů v každé z těchto oblastí, písemně.
- Krok 2. – navrhněte své potřeby pro následujících 12-24 měsíců.
- Krok 3. – určete rozpočet na prodělávající hmotné jmění a na lidský kapitál.
- Krok 4. – napište komplexní popisy práce. Musí obsahovat: základní povinnosti, související „soft“ dovednosti, postoje a chování, požadované vzdělání, zkušenosti a „hard“ dovednosti, specifické požadavky (ochota cestovat,...).
- Krok 5. – proveďte hodnocení managementu a zaměstnanců.
- Krok 6. – zhodnoťte každého jednotlivce podle stanovených standardů. Určete mezery.
- Krok 7. – pomozte zaměstnancům uspět – tzn. koučink, mentorování, výcvik, rozvoj a převedení do jiné role.

-ba-
Zdroj: Monster.com - přední světový pracovní portál
Zobrazit přehled článků ze zdroje Monster.com