První program svého druhu

V New Jersey byl právě spuštěn originální vzdělávací program pro ženy s nízkými příjmy. Jeho úkolem je pomoci této sociální skupině najít nebo zachovat si zaměstnání a budovat postup v kariéře. Program vycházející z iniciativy neziskové organizace **Dress for Success** podporované vzdělávací společností **A Hand UP Coaching**, nabídne ženám neplacené soukromé schůzky (mezi čtyřma očima) se školícími profesionály, kteří je vybaví potřebnými nástroji a znalostmi. Zabývat se budou zejména řešením běžných pracovních problémů - například absencí z důvodu péče o děti nebo špatné dopravy, problémům s chováním a nedostatečnými dovednostmi.

V USA již existuje nepřeberné množství vzdělávacích programů, které pomáhají ženám znovu nalézt práci, jejich nedostatkem je však to, že jejich zájem o klientky končí s nalezením prvního pracovního místa. Ženy jsou pak nuceny samy čelit dalším výzvám. Toho se chce výše uvedený vzdělávací program vyvarovat. Jeho cílem je prostřednictvím osobní komunikace poskytovat ženám celoživotní znalosti a dovednosti za účelem pozvednutí jejich profesionálního rozvoje a ekonomické situace.

**Datum vydání:** I/2003
Zdroj: HRM Guide - informace pro manažery HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje HRM Guide