Řetězec Safeway podporuje postup žen

Výsledky průzkumů hovoří jasně – ženy-manažerky se osvědčují. Přesto se tempo růstu povýšování žen během posledních tří let dramaticky snížilo. Některé firmy se ale těmto negativním hodnotám vymykají. Například britský řetězec Safeway se zhruba před deseti lety začal zajímat o to, jak identifikovat, podporovat a udržovat si ženy s vysokým potenciálem.

Zde je několik útržků z jejich činností:

- Pomáhají ženám v kariéře. Před deseti lety čelil Safeway velké konkurenci, a začal proto implementovat programy, díky kterým by získal, rozvíjel a udržel si talenty a byl atraktivní zaměstnavatel. Mezi jeho strategie patří efektivní komunikace programů, které se zaměřují na rozvoj managementu, poradenství a rovnováhy práce a osobního života zaměstnanců.

- Komunikace. Zavedený systém umožňuje firmě rychle vysílat živé nebo nahrané programy simultánně do zhruba 1800 obchodů v 10 divizích firmy. Zaměstnanci mají také přístup k řadě DVD, která představují úspěšné ženy a členy menšin, kteří v Safeway pracují.

- Rozvoj budoucích lídrů. V Safeway je v oblibě povyšovat ze svých řad a tradičně se potenciální manažeři hledají z oblasti retailu. V roce 2000, kdy došlo k zaměření na „něžné pohlaví“ prostřednictvím programu RLD, bylo stanoveno zvýšit počty proškolených žen a členů minorit. Zaměstnanci, kteří mají pocit, že by mohli být dobrými středními manažery mohou podat žádost o účast v programu složením vstupního testu.

Firma si také uvědomila, že časté relokace některým zaměstnancům, zvlášť ženám, neprospívají. Díky tomu modifikovali kdysi tradiční požadavky, které kladly v tomto směru nemalé nároky.

- Rozvíjení komunity. V současné době disponují pěti skupinami včetně speciálních pro pracovníky černé pleti, Asiaty, Hispánce a osoby s odlišnou sexuální orientací. Každá z nich je otevřena všem zaměstnancům a pravidelně nabízí celou řadu vzdělávacích i jiných aktivit.

- Mentoring. Program pro mentoring měl na úspěchu firmy v oblasti rozvoje managementu velký podíl. Od každého manažera v Safeway se očekává, že bude poradcem svým zaměstnancům.

- Podporují životní rovnováhu. Tato problematika se týká zvlášť žen a Safeway se jim snaží, bez ohledu na jejich rodinný stav, zajistit zdravou rovnováhu práce a života.

Od roku 2000 se počet manažerek v Safeway zvýšil o 42 %. V této skupině se počet bílých žen zvýšil o 31 % a ostatních o 92 %.

-av-
Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management