Říct, či neříct?

Ilustrační snímek

Měl by zaměstnanec vědět, že jej považujete za pracovníka s vysokým potenciálem a chcete do něj investovat více než do ostatních? Odpověď na tuto otázku není tak snadná, jak by se mohlo na první pohled zdát. Když totiž zaměstnanci řeknete, že jej chcete dále aktivně rozvíjet či že bude brzy povýšen, nevhodným způsobem, můžete vyvolat zbytečné problémy v celém týmu či firmě.

Někteří personalisté a manažeři si myslí, že by zaměstnanci neměli vědět, že v nich firma vidí vysoký potenciál proto, že firma nemá jasná kritéria pro výběr těchto pracovníků. To by pak mohlo připravit o motivaci další zaměstnance. Nejčastěji k tomu dochází ve firmách, kde chybí otevřená diskuse.

Skutečnost je však taková, že mlčení není správná cesta, protože s sebou nese ještě závažnější problémy. V zajímavém článku na serveru HR Magazine o tom píše Steve Newhall z britské pobočky personální agentury Korn Ferry. Jaké to jsou?

1. Mlčením nic nevyřešíte

Ať už o tom mluvíte nebo ne, ve firmě se všeobecně ví, že někteří pracovníci jsou pro firmu důležitější než jiní. Všichni vědí, kdo chodí častěji na školení či kdo je častěji povýšen, ale už nevědí, proč tomu tak je. Výsledkem je kultura šuškání a pomluv.

2. Zaměstnanci s vysokým potenciálem chtějí růst

Hledají možnosti, jak se dále rozvíjet a učit. Pokud jim nedáte najevo, že s nimi počítáte, odejdou ke konkurenci, kde s nimi budou jasně mluvit o jejich kariérních možnostech.

Oznámení o tom, že určitého zaměstnance považujete za talent s vysokým potenciálem, by mělo být podáno tak, že mu chcete nabídnout možnost rozvoje kariéry – pokud je ochoten na sobě pracovat. Nikoli tak, že ve firmě získává určitou elitní pozici, která už mu zůstane navždy.

Když budete otevřeně mluvit o talentech svých lidí, pomůžete jim pochopit jejich silné stránky, ale i nedostatky a oblasti, v nichž by se měli zlepšovat. Neptejte se tedy, zda říci zaměstnancům, že v nich vidíte vysoký potenciál, ale jak jim to říci.

-kk-

Zdroj: HR Magazine - britský magazín pro manažery lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR Magazine