SHRM: On-line aktivity uchazečů o práci o náboru nerozhodují

Navzdory obecnému přesvědčení zvažují personalisté při rozhodování o přijetí uchazečů o práci jejich aktivity na sociálních sítích a internetu obecně jen zřídka. Ukázal to alespoň průzkum Society for Human Resource Management (SHRM) s názvem The Use of Social Networking Websites and Online Search Engines in Screening Job Candidates. Zapojilo se do něj 541 manažerů HR náhodně vybraných ze členů SHRM.

Na otázku: „Proč vaše organizace nevyužívá sociální sítě pro screening uchazečů o práci?“ odpovědělo 66 % respondentů s tím, že se obávají právních rizik a odhalení zákonně chráněných údajů, jako je věk, rasa nebo náboženské vyznání. 48 % pak uvedlo nemožnost ověřit si pravdivost informací zveřejňovaných na sociálních sítích a 45 % se domnívá, že tyto informace nejsou relevantní z hlediska pracovního potenciálu a výkonnosti uchazečů.

Pro srovnání - v roce 2008 uvádělo v souvislosti se sociálními sítěmi obavu z právních rizik 54 % respondentů, nemožnost ověření pravdivosti informací 43 % a nerelevantnost informací z hlediska pracovního uplatnění 36 %.

Letošní průzkum ukázal, že sociální sítě používá pro screening uchazečů o práci pouze 18 % personalistů. 25 % pak používá klasické internetové vyhledávače.

-kk-

Zdroj: Society for Human Resource Management - největší světová profesní organizace manažerů lidských zdrojů
Zobrazit přehled článků ze zdroje Society for Human Resource Management