Studie: Kolik stojí špatní zaměstnanci?

Ilustrační snímek

Neschopnost či neochota zaměstnanců rekvalifikovat se, a získat tak nové dovednosti, nebo změnit obor stojí globální ekonomiku miliardy dolarů na ztrátě produktivity a zvýšených nákladech na nábor. Vyčíslila to studie poradenské společnosti PwC a největší světové profesní sociální sítě LinkedIn s názvem Adapt to Survive. Jedná se o první studii, která analyzuje miliony interakcí uživatelů sítě LinkedIn a informace od více než 2600 zaměstnanců z databáze PwC Saratoga.

Studie se zaměřila na pět klíčových ukazatelů chování talentů na 11 světových trzích, z nichž Evropu zastupují Francie, Německo, Velká Británie a Nizozemsko. Právě Nizozemsko se ukázalo být nepřizpůsobivějším pracovním trhem. Naopak nejméně přizpůsobivý pracovní trh je v Číně.

Závěry studie ukazují, že nedostatečná adaptabilita, která firmám znemožňuje propojit talenty se správnými příležitostmi, připravuje firmy na všech sledovaných trzích celkem o 130 miliard dolarů v důsledku nižší produktivity práce. Nedostatečný přístup ke správnému talentu pak zvyšuje firmám náklady na nábor, které dosahují až 20 miliard dolarů. Kdyby tudíž firmy mohly obsazovat pozice skutečně vhodnými zaměstnanci, ušetřily by celkem až 150 miliard dolarů.

Doporučení pro zaměstnavatele a zaměstnance

Ke snížení nezaměstnanosti by podle závěrů studie mohlo výrazně přispět používání moderních technologií, jako jsou například profesně zaměřené sociální sítě. Zaměstnavatelé silně zastoupení na sociálních sítích dokáží přilákat lepší talenty a také si je lépe udržet. Taktéž zaměstnanci aktivní na sociální sítích mají větší šanci nalézt vhodnou práci.

Zájemcům o rozvoj kariéry a větší možnosti na trhu práce studie doporučuje vyhledávat zaměstnavatele, kteří nabízejí možnosti vzdělávání a jejichž firemní kultura je otevřená samostatnému uvažování zaměstnanců. Měli by také budovat profesní kontakty a své dobré jméno na sociálních sítích. Měli by stále pracovat na rozvoji dovedností, které vidí jako přínosné pro svou budoucnost a nebát se získávat zkušenosti v odlišných prostředích.

Zaměstnavatelé by měli podporovat zaměstnance, kteří mají zájem se učit novým věcem. Měli by se naučit lépe používat analytické nástroje, které jim pomohou identifikovat klíčové dovednosti pro podporu současné i budoucí firemní strategie. S tím souvisí nejen nabídka vzdělávání a způsoby odměňování, ale i podpora interní mobility zaměstnanců. Měli by také pracovat s pasivními uchazeči prostřednictvím profesionální prezentace firmy na sociálních sítích.

Výsledky studie, včetně možnosti stažení ve formátu pdf, jsou k dispozici na stránce http://www.pwc.com/talentadaptability. Naleznete zde také doporučení pro vzdělávací instituce a vlády.

-kk-

Zdroj: PriceWaterhouseCoopers - mezinárodní síť společností, která poskytuje auditorské, daňové a poradenské služby
Zobrazit přehled článků ze zdroje PriceWaterhouseCoopers