Studie: Neurověda v HR a rozvoji zaměstnanců

Ilustrační snímek

Neurověda je vědecký obor, který se zabývá studiem mozku a nervové soustavy. V posledních 20 letech zažívá rychlý rozvoj především díky rozvoji technologií, jako je například funkční magnetická rezonance. Neuplatňuje se však jen v lékařství nebo biologii, ale i ve společenských vědách, jako je ekonomie, sociologie nebo psychologie.

Řada odborníků se dnes zaměřuje také na to, jak využít poznatky neurovědy k řízení chování na pracovištích. Dvě studie o možnostech využití neurovědy v HR právě zveřejnila britská profesní organizace CIPD (Chartered Institute of Personnel and Development) sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání.

Praktické využití v HR

První studie nese název Neuroscience in action: applying insights to L&D practice a zabývá se praktickými příklady využití neurovědy ve vzdělávání a rozvoji zaměstnanců. V případových studiích z osmi organizací, jako Volvo, BT či SABMiller, popisuje příznivý vliv lepšího pochopení fungování lidského mozku na angažovanost zaměstnanců, zlepšování zákaznických služeb, snižování fluktuace či nákladů na vzdělávání zaměstnanců. Obsahuje řadu praktických doporučení pro manažery vzdělávání, jak zapojit poznatky neurovědy do rozvoje zaměstnanců s co nejnižšími náklady.

Druhá studie s názvem Our minds at work: developing the behavioural science of HR se zabývá využitím behaviorálních poznatků neurovědy v dalších oblastech HR, jako je nábor, odměňování, řízení výkonnosti, angažovanost zaměstnanců, zavádění organizačních změn, budování týmů apod. Konstatuje, že smyslem behaviorální vědy není jen měnit chování lidí, ale také vytvářet optimální podmínky pro efektivní uvažování.

Obě studie jsou k dispozici volně ke stažení na stránkách CIPD:

Neuroscience in action: applying insights to L&D practice

Our minds at work: developing the behavioural science of HR

-kk-

Zdroj: Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) - mezinárodní profesní organizace sdružující odborníky z oblasti HR a vzdělávání
Zobrazit přehled článků ze zdroje Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD)