Studie: Talenty se chtějí scházet s manažery, náboráři je nezajímají

Ilustrační snímek

Profesní sociální síť LinkedIn zveřejnila výsledky druhého ročníku studie s názvem Talent Trends, jejímž cílem je zmapovat postoje a názory tzv. talentů k jednotlivým fázím procesu hledání práce. Talenty v tomto případě zastupoval vzorek více než 20 tisíc uživatelů sítě LinkedIn z 29 zemí světa, kteří v době realizace výzkumu alespoň částečně pracovali. Studie probíhala v únoru a březnu 2015.

Chcete vědět, jak správně oslovit talenty, i když momentálně pracují pro někoho jiného a aktivně nehledají novou práci?

 

Tři zásadní zjištění studie LinkedIn Talent Trends 2015

 

 

70 % globální pracovní síly představují tzv. pasivní talenty. (Ve srovnání s rokem 2014 jsou letos talenty při hledání práce online aktivnější o 5 %.)

 

 

Talenty jsou online při hledání nových pracovních příležitostí a spoléhají na své kontakty.

 

 

Při finálním rozhodování o tom, zda přijmout pracovní nabídku, hraje nejdůležitější roli výše platu.

Chcete-li svou pracovní nabídkou zaujmout talenty, které hledáte, držte se následujících pěti kroků.

1. Zaměřte se na správné kanály

Talenty nejčastěji hledají pracovní nabídky na pracovních portálech (60 %), prostřednictvím profesních sociálních sítí (56 %), osobních doporučení (50 %), firemních webů (40 %), profesních skupin (23 %), internetových vyhledávačů (23 %) a online reklam (20 %).

2. Uveďte nejdůležitější informace hned na začátku

Talenty při prvním kontaktu s nabídkou práce zajímá nejvíce odpovědnost v rámci nabízené role (69 %), důvod, proč je oslovujete (64 %), platové rozmezí (52 %), postavení nabízené role v rámci hierarchie firmy (45 %), firemní kultura (33 %) a poslání firmy (33 %).

3. Spolupracujte s manažery

Při osobní schůzce se talenty chtějí nejčastěji sejít se svým potenciálním manažerem (53 %). Setkání s náborářem zajímá jen 8 % talentů. Od pohovoru očekávají, že dostanou odpovědi na otázky týkající se byznysu firmy (49 %) a že se jim člověk, který s nimi vedl pohovor, ještě zpětně ozve (46 %). 46 % chce mluvit s představiteli vedení firmy a 41 % nahlédnout do firemní kultury.

4. Zůstaňte v kontaktu

59 % talentů si přeje, abyste je kontaktovali, kdykoli budete vědět něco nového ohledně projednávané nabídky. 42 % však preferuje kontakt pouze v případě rozšíření vaší původní nabídky (42 %). 77 % chce slyšet dobré zprávy po telefonu. 65 % se chce dozvědět špatné zprávy e-mailem.

5. Finální nabídku zaměřte na plat a flexibilitu

Při finálním rozhodování o přijetí vaší nabídky zajímá většinu talentů především výše platu (49 %), možnosti dalšího rozvoje (33 %) a vyvážení práce a soukromého života (29 %). 94 % talentů přijme vaši nabídku rychleji, když je osloví přímo jejich potenciální nadřízený.

Výsledky studie zpracované jak v podobě globální zprávy, tak v podobě samostatných zpráv pro jednotlivé zúčastněné země si můžete přečíst či stáhnout na této stránce.

-kk-

Zdroj: LinkedIn - největší světová profesní sociální síť
Zobrazit přehled článků ze zdroje LinkedIn