Talent management ve světle demografických změn

Celosvětově rostoucí průměrná délka života a naopak klesající porodnost ukazují jasný směr demografického vývoje – počet starších lidí již brzy výrazně překročí počet mladých. Tento trend potvrzují i aktuální studie OSN, přičemž podle nich ani nelze očekávat, že by se vývoj obrátil zpět k původní situaci, kdy převládali mladí. Počítat s tím musejí nejen státy a vlády, ale i soukromé společnosti a jejich programy rozvoje talentů. Problém je v tom, že mnohé programy talent managementu stále nereflektují aktuální demografické vyhlídky.

Příprava na řízení pracovní síly, v níž budou převládat starší lidé, si žádá revizi řady dosavadních standardních postupů. Server Harvard Business Review přinesl souhrn témat, která bude třeba přehodnotit, a otázek, na které byste v té souvislosti měli najít odpovědi.

Povinný odchod do důchodu

Jak chcete zatraktivnit vaše pracoviště pro starší zaměstnance, aby u vás zůstali déle, než musejí?

Lineární kariéry

Dnešní přístup k řízení kariéry počítá s tím, že zaměstnanci dostávají stále více odpovědnosti. Chtějí ale starší lidé stále více odpovědnosti? Neocenili by spíše, kdyby jim odpovědností postupně ubývalo?

Pracovní úvazky

Neomezujete sami svou možnost získat co nejširší pool talentů? Nabízíte pružné pracovní úvazky?

Zacílení náboru na mladé

Skutečně umíte najímat lidi? Hledáte zaměstnance všech věkových kategorií a používáte k tomu různé zdroje?

Kariérní postup směrem vzhůru

Jak můžete starším lidem nabídnout více peněz a různorodější práci, aniž byste je povyšovali?

Prestižní názvy pracovních pozic

Lidé mají přirozené zábrany měnit pracovní roli, když název dané pozice nezní tak prestižně jako u pozice dosavadní. Souvisí to s řízením kariérního postupu směrem nahoru. Jak tedy začít s přechodem od prestižních názvů typu „viceprezident“ k názvům odrážejícím pracovní úkoly – např. „Lídr iniciaty xy“?

-kk-

Zdroj: Harvard Business Review - zpravodajský portál vydavatelství přední americké obchodní školy Harvard Business School
Zobrazit přehled článků ze zdroje Harvard Business Review