Trendy v budování zaměstnavatelské značky v roce 2012

Ředitel společnosti Employer Brand International Brett Minchington se v roce 2011 zúčastnil odborných akcí zaměřených na budování zaměstnavatelské značky v 11 zemích světa. Mluvil s vedoucími představiteli firem a sledoval globální trendy, které ovlivňují jejich strategie budování zaměstnavatelské značky.

Na základě svých zkušeností pak sestavil seznam dvanácti klíčových oblastí pro rozvoj zaměstnavatelské značky v roce 2012, který publikoval na serveru personneltoday.com a bude jej prezentovat také na březnové konferenci 2012 Employer Branding World Series Summit v Londýně.

1. Sledujte širší souvislosti

Strategie rozvoje zaměstnavatelské značky by neměl vznikat odděleně od ostatních funkcí klíčových pro úspěšné řízení firmy.

2. Zapojte marketéry

Pomozte jim pochopit, jak důležitou roli hraje zaměstnavatelská značka v marketingové strategii firmy.

3. Učte se hledat talenty na globálním trhu

Vzhledem k rostoucímu tempu změn, rozvoje konkurence a moderních technologií se firmy musejí naučit hledat základy talentů i mimo své hranice.

4. Investujte do rozvoje strategického uvažování začínajících lídrů

Strategické uvažování podporuje inovace a kreativitu a pomáhá zaměstnancům lépe přijímat neustálé změny.

5. Podporujte rychlejší rozvoj dovedností

Vytvořte plán rozvoje dovedností, který bude propojovat plány rozvoje kariéry zaměstnanců za současného zapojení jejich přímých nadřízených a dalších manažerů ve firmě.

6. Integrujte systémy budování značky napříč hranicemi

Mnohé firmy mají globální strategii budování zaměstnavatelské značky, ale jejich lokální lídři o tom nevědí.

7. Integrujte formální a neformální vzdělávání

Nepřehlížejte učení „za pochodu“, která má v propojení s formálním vzděláváním největší vliv na změny chování.

8. Soustřeďte se na zkušenosti

Chcete-li dosáhnout zvýšení angažovanosti zaměstnanců, učte své lídry jak předávat pozitivní zkušenosti v každodenní práci.

9. Používejte moderní technologie

Umožněte svým lidem pracovat s daty, která máte k dispozici, tak, aby to přinášelo  nejvyšší přidanou hodnotu.

10. Veďte zaměstnance k rozvoji globálních sítí kontaktů

Strategicky kontakty vašich lidí budované pomocí sociálních sítí prospějí celé firmě.

11. Nepřehánějte to s měřením

Identifikujte měřítka s největším vlivem na produktivitu a výkonnost firmy.

12. Najděte ambasadory své značky

Nejprve identifikujte hmatatelné i nehmatatelné součásti vaší zaměstnavatelské značky. Pak oslovte konkrétní zaměstnance, aby se stali jejími ambasadory a poskytněte jim k tomu potřebný čas a flexibilitu.

-kk-

Zdroj: Personnel Today - portál britského magazínu a online komunita z oblasti HR
Zobrazit přehled článků ze zdroje Personnel Today