Trh práce 2015 v krajích ČR

Český statistický úřad vydal publikaci s názvem Trh práce (krajské srovnání) – 2015. Popisuje v ní zaměstnanost, nezaměstnanost a vzdělání obyvatel jednotlivých krajů České republiky. Data jsou zpracována na základě Výběrového šetření pracovních sil (VŠPS), které provádí Český statistický úřad nepřetržitě od prosince 1992 na území celé ČR. Stejné šetření probíhá ve všech členských zemích EU podle stejné metodiky řízené Eurostatem.

Zaměstnanost

Míra zaměstnanosti udává procento zaměstnaných z celkového počtu obyvatel. Za posledních 10 let se zvýšila o 4,9 % na 70,2 %. Ke zvýšení došlo ve všech krajích. Dlouhodobě je situace nejhorší v Moravskoslezském kraji. Nízkou zaměstnanost má také Ústecký a Olomoucký kraj. Nejvyšší zaměstnanost má naopak hlavní město Praha, Plzeňský a Středočeský kraj.

V roce 2015 odpracovali zaměstnaní ve všech krajích kromě Moravskoslezského průměrně více než 40 hodin týdně. Nejvíce osob pracuje v ČR v terciárním sektoru (služeb), podobně jako v ostatních zemích Evropy.

Zatímco celková míra zaměstnanosti se v posledních 10 letech zvýšila, u mladých osob (20-29 let) klesla. Téměř ve všech krajích se snížila zejména po roce 2008 v souvislosti s ekonomickou krizí. Mladí lidé také zůstávali déle ekonomicky neaktivními z důvodu zvyšování svého vzdělání.

Za posledních 20 let výrazně posílil podíl podnikatelů. Zatímco v roce 1993 podnikalo méně než 10 % zaměstnaných, v roce 2015 už to bylo více než 17 %. Nejvíce podnikají obyvatelé Středočeského kraje a Prahy, nejméně obyvatelé Plzeňského a Zlínského kraje.

Přesná čísla a další analýzy naleznete v publikaci Zaměstnanost a nezaměstnanost podle výsledků VŠPS – roční průměry – rok 2015.

Nezaměstnanost

V roce 2015 bylo v České republice 268 tisíc nezaměstnaných, z toho 126,7 tisíce dlouhodobě nezaměstnaných (bez práce 1 rok a déle). Míra nezaměstnanosti osob ve věku 15-64 let se v ČR v posledních 5 letech pohybovala mezi 5 a 7 %. V roce 2015 činila 5,1 %. Nejhůře je na tom dlouhodobě Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj, naopak nejlépe naše hlavní město.

S problémem dlouhodobé nezaměstnanosti se potýkají především kraje s nejvyšší nezaměstnaností, nejméně Praha, Středočeský a Pardubický kraj.

Míra nezaměstnansoti v ČR 2015

Vzdělání

Během posledních 10 let se výrazně změnila vzdělanostní struktura obyvatel všech krajů ČR. Ve všech krajích se zvýšil podíl vysokoškoláků a snížil podíl osob se základním vzděláním.

Nejvzdělanější obyvatelstvo žilo v roce 2015 v Praze. Vysokoškolský diplom vlastnila téměř třetina obyvatel, na středoškolské vzdělání s maturitou dosáhlo přes 40 % osob starších 15 let. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 21,8 % vysokoškoláků . Naopak nejméně vzdělané obyvatelstvo žilo v Karlovarském, Ústeckém a Libereckém kraji.

Podíl vysokoškoláků v ČR 2015

Pro srovnání si můžete prohlédnout Statistickou ročenku trhu práce v České republice 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

-kk-

Zdroj: Český statistický úřad - Ústřední orgán státní správy České republiky. Zabezpečuje získávání a zpracování údajů pro statistické účely.
Zobrazit přehled článků ze zdroje Český statistický úřad