Virtuální Assessment Centre (VAC)

motivp

Známky virtualizace HR jsou dnes již zřetelné. A málokdo pochybuje o ještě větším budoucím podílu virtualizovaných metod a nástrojů, využívaných v širší oblasti řízení lidských zdrojů. Lze však virtualizovat i něco, co je založeno na osobním setkání, jako bylo dosud Assessment či Development Centre? Agentura MotivP je přesvědčena, že ano. Zkušenosti s psychodiagnostikou po internetu nám ukazují, že i přes počáteční pochyby se administrace přes internet stala rozšířeným a úspěšným způsobem testování. Rovněž trendy ze západních zemí ukazují, že právě toto je cesta, kterou se budeme ubírat v blízké budoucnosti.

Současné technologie již umožňují mnohostrannou interakci a také její záznam. Zároveň je nezbytné, aby virtuální AC kladlo co nejméně technologických bariér a přitom bylo v konečném důsledku levnější a informačně vydatnější. Jaká je tedy současná podoba VAC?

Virtuální Assessment Centre je flexibilním produktem složeným z několika volitelných modulů, který tak může být použit pro vice účelů (výběry a rozvoj klíčových pracovníků, měření efektivity manažerského vzdělávání). Metoda odhaluje specifické reakce jednotlivců na různé podněty, současně sleduje reakce vzniklé na základě příspěvků konkrétního účastníka. Má tak větší potenciál zjistit podstatné prvky chování kandidáta vzhledem k obsazované pozici než klasický pohovor. Psycholingvistická analýza také umožňuje zmapovat tendence k určitým způsobům přemýšlení a také vyjadřovací schopnosti kandidátů (např. schopnost využívat odborného jazyka).

Virtuální Assessment Centre je multisituační zkouškou, která zahrnuje řešení modelových situací a dilemat, znalostní testy, dialog simulátor a on-line psychodiagnostiku. Kandidáti řeší modelové problémy nejdříve individuálně, následně i ve skupině s ostatními kandidáty (modelové situace on-line, kde skupinové řešení probíhá formou diskusního fóra). Dilemata jsou zaměřena na individuální řešení náročnějších situací, se kterými se lze setkat v pracovní praxi. Znalostní testy mohou prověřovat základní znalosti potřebné pro výkon obsazované pozice, znalosti z oblasti soft skills, povědomí uchazeče o firmě, apod. Dialog simulátor slouží k otestování individuálních komunikačních dovedností na velice konkrétních typech situací. Doplňujícím nástrojem jsou již osvědčené psychodiagnostické testy.

Pro zajištění maximálního zacílení výběru je design jednotlivých VAC sestaven na základě požadavků zadavatele. Jednotlivé moduly obsahují také více variant, které je možné libovolně kombinovat k dosažení optimálního způsobu testování kandidátů. Samotný proces testování zabere přibližně týden, během kterého mají účastníci možnost v určených intervalech plnit jednotlivé úkoly. Pro usnadnění celého procesu probíhá veškerá administrace a analýza on-line, přičemž výstupem jsou podrobné individuální zprávy a porovnání s ostatními kandidáty. Hodnocení a porovnání kandidátů je zabezpečeno zkušenými assessory z klasických AC.

Výhod Virtuálního Assessment Centre je mnoho. Patří mezi ně pestrá škála podnětů, které dávají prostor pro projev posuzovaných kompetencí. Rozmanitá a pestrá skladba testových úkolů zajišťuje posouzení kandidátů v kompetencích, které mohou být nastaveny univerzálně, nebo dle kompetenčního modelu zadavatele. Dále rozmanité možnosti využití (výběr, plánování dalšího rozvoje, posouzení efektivity kurzů), atraktivita a nízká časová zátěž pro účastníky, možnost navolit jednotlivé moduly dle potřeb zadavatele. A díky on-line administraci jsou oproti klasické koncepci výrazně sníženy náklady na pořádání Assessment a Development Center.

Virtuální Assessment Centre jistě není náhradou za všechny metody a druhy výběru či rozvoje zaměstnanců. Velkou část současných metod však účinně zastupuje a dokonce i rozvíjí. Pro ty, kteří chtějí zároveň kvalitní a přitom levnější výběrová řízení a rozvoj zaměstnanců, je Virtuální Assessment Centre ideální volbou.