Výběr kvalitních zaměstnanců není jen otázkou štěstí

Proces získání a přijetí kvalitního zaměstnance není jen otázkou štěstí, vyžaduje pečlivou přípravu. Článek obsahuje rady, jakým způsobem analyzovat potřeby pro danou pozici, vyhodnotit jednotlivé kandidáty pomocí testů, pohovorů či referencí, vyhnout se diskriminaci... První klíčovou otázkou je kvalifikace – definujte odpovědnosti, pracovní povinnosti a činnosti spojené s příslušnou pozicí a na jejich základě vypracujte seznam nejpotřebnějších vlastností a dovedností, jež by měl uchazeč mít.

Při užším výběru kandidátů pro přijímací pohovor si třiďte žadosti podle toho, jak vyhovují vašim požadavkům – stanovte si, který faktor je pro vás nejdůležitější (vzdělání, praxe…) a to budiž vaším prvním kritériem pro rozdělení. Otázka mzdy je velmi důležitá – měli byste vědět, jaké palty jsou pro podobná nebo stejná místa obvyklé ve vašem městě či okrese, což může být někdy obtížné zjistit. Snažte se udržet vztah s platy ostatních zaměstnanců vašeho podniku.

Než si vyžádate reference od současného či bývalého zaměstnavatele, vždy požádejte uchazeče o svolení – nechcete přece být zodpovědní za jeho případné propuštění. Používáte-li testy a pohovory, dbejte na to, aby zjišťovaly a hodnotily skutečně důležité vlastnosti a dovednosti. Definitivní výběr nového pracovníka je obtížný – jestliže máte možnost výběru, volte takovou osobnost, která nejvíce svými schopnostmi vyhovuje filozofii vašeho podniku.

**Datum vydání: VI/2002**
Zdroj: HR-next - portál pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR-next