Ženy v práci včera a dnes

Práce hraje v životě českých žen velice významnou roli a jejich ekonomická aktivita je zároveň nutnou podmínkou udržení životní úrovně většiny českých rodin. I přesto však na českém trhu práce stále existují genderové nerovnosti a skryté formy diskriminačního chování vůči ženám.

Magazín Gender, rovné příležitosti a výzkum č. 1/2004 publikoval výsledky studie s názvem „Profese ženy a rodinné soužití - rozdíly v názorech českých mužů a žen dvou věkových kategorií na roli ženy“ (GA ČR, č. grantu: 406/02/0522). Výzkum provedla Masarykova Univerzita v Brně a Sociologický ústavu Akademie věd ČR v roce 2003 formou dotazníkového šetření na vzorku českých vysokoškolských studentů, studentek a jejich rodičů.

Část výzkumu se zaměřila na srovnání postojů dnešní mladé generace připravující se na vstup na trh práce, tj. vysokoškolských studentů a studentek a jejich rodičů. Ukázalo se, že názory na pracovní a profesní uplatnění žen se mění z generace na generaci, a to zejména prostřednictvím změny důrazu na jednotlivé okolnosti práce.

Matky studentek a studentů mění názor považují dnes ve srovnání s vlastní minulou situací při volbě zaměstnání pro současné ženy za výrazně důležitější finanční stránku práce, prestiž profese a možnost postupu v zaměstnání. Evidentní je, že studenti a studentky považují mnohem častěji než generace jejich rodičů za bariéru úspěšnosti v práci péči o děti. Při srovnání důležitosti této bariéry ze zkušenosti generace matek studentů a studentek s očekáváním důležitosti této bariéry v budoucím uplatnění studentek v práci došlo k výraznému nárůstu.

-kk-

Zdroj: Gender On-Line.cz - server specializovaný na gender studies
Zobrazit přehled článků ze zdroje Gender On-Line.cz