10 předpokladů úspěšného vůdcovství

Tisíce článků a knih popisují, v čem spočívá výjimečné vůdcovství. Někteří autoři hovoří o nutných vlastnostech a dovednostech, podle jiných jde hlavně o osobnost. Ať už zastáváte jakýkoli názor, určité charakteristiky dobrých vůdců jsou univerzální.

- Poslání. Vůdce by měl znát své poslání. Měl by vědět, proč existuje organizace, v níž působí. Pak by měl usilovat o to, aby dané předpoklady splnil.

- Vize. Vůdce by měl mít představu o tom, kam chce, aby jeho organizace směřovala. Vize by měla být natolik abstraktní, aby dávala prostor fantazii zaměstnanců, ale také dostatečně konkrétní, aby jí rozuměli.

- Cíle. Jak chce vaše organizace dosáhnout svého poslání a vize a jak budete měřit svůj pokrok? Cíle by měly být specifické a měřitelné.

- Způsobilost. Okolí by vůdce mělo vnímat jako odborníka v oblasti jeho působení.

- Silný tým. Žádný vůdce nemůže vynikat ve všem. Musí se proto umět obklopit efektivními týmy zkušených, důvěryhodných a schopných lidí.
- Komunikační dovednosti. Poslání, vize, cíle i rozpočet vám nebudou k ničemu, nedokážete-li komunikovat o svých myšlenkách, udržovat vztahy.

- Interpersonální dovednosti. Úspěšní vůdcové dokáží jednat s lidmi. Snadno navazují vztahy a jsou spíše extrovertní než introvertní.

- Horlivý přístup. Když zaměstnanci vidí, že jejich šéf umí vést, má jasnou vizi a cíle, v nichž dosahuje výsledků, roste důvěra vůči němu v celé organizaci.

- Inspirace. Vůdce umí inspirovat své lidi slovy i činy. Zaměstnanci potřebují někoho, ke komu budou vzhlížet a koho mohou následovat.

- Ambice. Vůdce, který usíná na vavřínech, je špatný pro morálku svých zaměstnanců i důvěryhodnost firmy. Zaměstnanci by se měli snažit stále zlepšovat a totéž by měli vidět i u svých vůdců.

-kk-

Zdroj: Entrepreneur.com - portál předního amerického časopisu pro podnikatele
Zobrazit přehled článků ze zdroje Entrepreneur.com