14 zaručených možností, jak poškodit firmu

V čem dělají manažeři nejčastěji chyby, které škodí firmám?

- Řídí se výlučně heslem „náš zákazník náš pán“ a plní všechny požadavky zákazníků. Slepé kopírování toho, co zákazník říká, vede ke ztrátě produktivity i inovační schopnosti. Naopak je třeba analyzovat, co zákazník opravdu chce, jaké jsou jeho skryté touhy.

- Vytvářejí dokonalou vizi, poslání a strategii firmy. Napsání dokonalé strategie a její realizace jsou dvě odlišné věci.

- Snaží se, aby byli všichni pracovníci produktivní a udělali v daném čase co nejvíc. Důležitější je vybrat správné činnosti a vykonávat je správně.

- Nekompromisně a radikálně snižují náklady. Zvýšení výkonnosti firmy vyžaduje nejdříve zvyšování průtoku (přidané hodnoty v procesu za jednotku času). Druhým krokem je redukce zásob a synchronizace procesů a až třetím redukce provozních nákladů.

- Vysílají pracovníky na školení proto, aby co nejrychleji zavedli nejmodernější metody a postupy pro zvyšování výkonnosti podniku. Zavádět ve firmě všechny nové věci, které byly prezentované na konferencích a v knihách nemá smysl.

- Neustále inovují výrobky a podnikové procesy. Změny ve firmě musí být vyvážené a probíhat v určitém rytmu.

- Investují do dokonalého informačního systému, aby měli co nejvíc informací a reportů z podnikových procesů. Firma nepotřebuje jen dobře fungující informační systém, ale zejména použitelné informace.

- Začínají organizovat outdoor tréninky a angažovat psychology a trenéry na zlepšení firemní komunikace. Dobrá firemní komunikace je postavena na důvěře, nikoli na komunikačních technikách.

- Klíčové manažerské pozice zásadně obsazují špičkovými manažery z jiných firem. Přijetí špičkového manažera z jiné firmy má více nevýhod než výhod.

- Nedůvěřují lidem a snaží se mít vše pod osobní kontrolou. Nedůvěra a neustálé kontrolování vede k tomu, že manažer nakonec nemá čas na svou vlastní práci.

- Nakupují nejmodernější a nejkomplexnější výrobní technologie. Nejprve byste se měli zaměřit na nevyužitý potenciál a kapacitu vlastních strojů a lidí. Není také třeba kupovat nesprávná zařízení, jejichž kapacitní a technické možnosti firma dostatečně nevyužije.

- Snaží se maximálně využít klíčové technologie a lidi. Přetěžování klíčových lidí a technologií má velice negativní následky.

- Vedou manažery k tomu, aby svou pozornost zásadně zaměřovali na výsledky. Manažeři by se měli zabývat rozvojem potenciálu – především lidského.

- Neustále mění věci a lidi kolem sebe. Každá změna začíná zevnitř, od sebe samého.

-kk-

Zdroj: Moderní řízení - Online verze časopisu Moderní řízení
Zobrazit přehled článků ze zdroje Moderní řízení