15 zlozvyků manažerů HR

Lidé jsou nejdůležitějším zdrojem každé organizace. Manažeři lidských zdrojů by se proto měli umět starat o jejich potřeby, řídit benefity a řešit problémy. Někdy se však nevyhnou špatným úsudkům a rozhodnutím. Článek proto shrnuje patnáct věcí, na které by si manažeři lidských zdrojů měli dát pozor.

- Pomlouvání. Pracovníci lidských zdrojů mají přístup k citlivým osobním informacím. Šuškání o nich může nejen zranit city zaměstnanců, ale i vést k právním sporům. Ujistěte se proto, že všichni zaměstnanci lidských zdrojů znají jasné důsledky nevhodného užívání těchto informací.

- Nechtěné úniky osobních informací. Vědomé šíření pomluv je jedna věc, existuje však také nebezpečí nechtěného úniku citlivých informací. Dávejte si proto pozor na mluvení o těchto údajů za přítomnosti dalších lidí, při přeposílání e-mailů, telefonátech apod.

- Neschopnost podávat jasné informace o platech a benefitech. Zaměstnanci, kteří nebudou plně rozumět svému ohodnocení a tomu, co od nich firma očekává, mohou poškodit sebe i firmu.

- Slabé postupy náboru. Nedostatečná analýza pracovních míst a jejich požadavků může vést k přijímání nevhodných zaměstnanců a ztrátě firemních peněz.

- Neschopnost zpětně reagovat. Manažeři lidských zdrojů mají mnoho povinností, takže mohou zapomínat na požadavky či stížnosti jednotlivých zaměstnanců nebo poskytování zpětné vazby nepřijatým uchazečům o práci. Všechny tyto „malé“ úkoly však mají důležitý vliv a měly by být prioritami.

- Nedostatek uznání a odměn. Zaměstnance je třeba oceňovat za dobře vykonanou práci. Manažeři lidských zdrojů by proto měli spolupracovat s dalšími manažery na vytvoření systému odměn.

- Nejasné a nedokonalé postupy. Bez jasných a zveřejněných postupů mohou manažeři lidských zdrojů čelit mnoha zbytečným otázkám a nedorozuměním.

- Příliš mnoho pravidel. Přílišný objem pravidel dává zaměstnancům pocit omezení a potlačuje kreativní řešení a nápady.

- Neschopnost konfrontovat neproduktivní zaměstnance. Berte vážně hodnocení a stížnosti ohledně nedodržování pravidel a řešte tyto problémy.

- Hra na rozhodčího. Mají-li mezi sebou dva zaměstnanci konflikt, nejlepší je, aby si jej vyřešili sami. Úkolem lidských zdrojů je pouze usnadnit komunikaci a dát šanci, aby si dotyční nejprve řešili své spory sami.

- Nedůvěra v zaměstnance. Atmosféra podezřívání vede k nervozitě zaměstnanců a postupné ztrátě důvěry ve firmu. Lidské zdroje by se proto měly vyhnout přílišnému monitorování.

- Nedodržování postupů ve vlastním týmu. Nezapomínejte na vlastní postupy ve svém týmu, zejména pokud jde o hodnocení.

- Oznamování špatných zpráv e-mailem. Se zaměstnanci, kterých se to týká,mluvte vždy osobně.

- Upřednostňování některých zaměstnanců. Takové jednání není férové vůči ostatním. Dáváte jím navíc všanc svou profesionální reputaci.

- Nevhodné žertování. Lidské zdroje tvoří model chování pro zaměstnance. Vyhněte se proto vtipům zaměřeným vůči barvě pleti apod.

-kk-
Zdroj: HR World - on-line komunita pro odborníky na lidské zdroje
Zobrazit přehled článků ze zdroje HR World